Thông báo:Kính thưa quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ và ông bà anh chị em,Ngày 16 tháng 9 năm 2009 tới đây là Giỗ 7 năm cùa Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.Kính xin quý Cha, Phó Tế, Tu Sĩ cùng quý ông bà anh chị em hiệp thông với nhau cầu nguyện với và cho Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê thân yêu của chúng ta.Xin cầu nguyện để tiến trình Phong Thánh cho ngài đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.Các Lễ Giỗ được khuyến khích tổ chức các nơi theo hoàn cảnh và điều kiện ở địa phương cho phép.Xin gởi những bài viết, hình ảnh, video về địa chỉ: ldcgvn@gmail. com để sẽ được đưa lên website: liendoanconggiao. net.Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ