SAIGÒN - Ngày 11 và ngày 16 tháng 6 năm 2009 ông Phạm Thái Dũng Ban tôn giáo thành phố phối hợp với Ủy Ban Nói Dối quận 2, gồm có: ông Phạm quang Nghị quận ủy 2, làm tổ trưởng, ông Nguyễn Cư, phó chủ tịch và các thành viên trong ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận và phường Thủ Thiêm mời Dòng Mến Thánh Giá và Giáo Xứ Thủ Thiêm gặp chính quyền để “tiếp xúc hiệp thương việc di dời cơ sở tôn giáo”.

Ông Dũng, Nghị, Cư lớn tiếng quả quyết: Trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo quy hoạch, không còn cơ sở thờ tự nào! (dòng thứ 20, trang 2 biên bản làm việc). Theo băng ghi âm chúng tôi có được, thì các ông còn nhấn mạnh: Sasaki đã không vẽ nhà thờ và Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm, nên không thể tồn tại đươc!

Thế nhưng khi tham khảo các văn bản Pháp Luật hiện hành, chúng tôi phát hiện ra: Đây là thủ đoạn lừa đảo, âm mưu đổi trắng thay đen, của ủy ban nói dối; nhằm lừa dối quý Cha, quý Dì cùng toàn thể Giáo dân Thủ Thiêm; cụ thể như sau:

1/ Căn cứ vào Bản Đồ do Sasaki Associates, Inc thực hiện với sự hợp tác của Viện Quy Hoạch xây dựng thành phố HCM vào tháng 9/ 2004, đã được UBND TP HCM thông qua và Bộ Xây dựng phê duyệt: Khu lõi trung tâm Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm tại phường Thủ Thiêm có các khu dân cư đan xen dự kiến có 40.000 dân (trang 75 Hồ sơ quy hoạch khu lõi trung tâm).

Những khu văn hóa chính yếu: nhà thờ Thủ Thiêm, chùa Thiền Phong, Chùa Linh Sơn được giữ lại và kết hợp với thiết kế của lõi trung tâm. (Dòng 07 từ dưới lên trang 76).

2/ Quyết Định 6565/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dưng KĐTMTT tỷ lệ 1/5000 của UBND TP HCM, tại Điều I mục 3: Cơ cấu sử dụng đất: có đất xây dựng công trình văn hóa, cơ sở tôn giáo là 23, 4 ha chiếm tỷ lệ 3,57%.

3/ Quyết Định 6566/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KĐTMTT tỷ lệ 1/2000 của UBND TP HCM, tại Điều I mục 3: nội dung quy hoạch chi tiết: có đất xây dưng công trình văn hóa, cơ sở tôn giáo là 23, 4 ha chiếm tỷ lệ 3,57%.

4/ Bản vẽ KĐTMTT tỷ lệ 1/2000, được treo công khai tại bến phà Thủ thiêm và góc ngã tư Trần Não- Lương Định Của đều vẽ và xác nhận vị trí nhà thờ Thủ Thiêm và Nhà Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm tại vị trí 26; di tích lịch sử. Bản vẽ này do Sasaki vẽ và UBND TP HCM đã phê duyệt.

Mọi chuyện rõ như ban ngày, vậy mà Chính quyềm dám nói dối để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản hợp Pháp của Tôn Giáo và nhân dân!

Xem thêm bài: Âm mưu giải tỏa Dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm - Các nữ tu phản đối!

Xem thêm bài: Sau Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nay nhà cầm quyền muốn giải tỏa luôn Nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm