THÔNG BÁO CỦA TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
HÀNH TRÌNH EMMAUS 3 - 2009

Kính thưa qúi Đức Giám-Mục, qúi Đức Ông,
Cha Chủ-tịch LDCGVN tại Hoa-Kỳ, quí Cha Tham-Dự-Viên Đại-Hội Hành Trình EMMAUS 3, 2009
qúi Ông Cố Trưởng Ban Thường-vụ Hội Song-Thân Linh-Mục và Tu-Sĩ Bắc Cali.,
qúi ân-nhân Bảo-Trợ-Đoàn, cùng qúi vị trong Ban Tổ-Chức và Điều-Hợp Đại-hội,

Thật là một vinh-dự được ủy-thác bởi Cha Chủ-tịch LDCGVNTHK để tổ-chức và điều-hợp Đại-hội HÀNH TRÌNH EMMAUS 3, con xin được đại-diện cho Ban Tổ-chức Đại-hội, chân-thành kính ngỏ lời chào mừng rất nồng-nhiệt tới qúi Đức Cha, qúi Đức Ông, và qúi Cha cùng quí Linh Mục Tham Dự Viên, nồng-nhiệt hưởng-ứng tham-gia, đã ưu-tiên dành thời giờ qúi báu và hăng-hái tham-dự các hoạt-động của EMMAUS 3 kỳ này. Thực vậy, Đại-Hội năm nay được Chúa ban đông-đảo hơn ước lượng.

Sau đây là những chi tiết và thông cáo về HTE3 tính cho đến ngày 20 tháng 8:

• Chúng ta có 131 Tham Dự Viên.
• Tất cả các Ban đã và đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Đại Hội.
• Nếu qúy cha cần đón tạI Phi Trường mà chưa RSVP / hoặc không cần đón nữa, xin gọI cho chị Ngọc Minh tại số (408)807-7315.
• Ban Tổ Chức vẫn nhận ghi danh cho đến ngày Chúa Nhật 23 tháng 8. Xin gọi cho chị Ngọc Minh.
• Xin kính mời qúy Cha, qúy tu sĩ nam nữ, và qúy ông bà anh chị em đến tham dự hai Thánh Lễ cùng qúy Đức Cha và qúy Cha:
Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội tạI nhà thờ Our Lady of Peace: Thứ Hai 24 tháng 8, 6:30pm
Thánh Lễ trọng thể tại nhà thờ Chánh Toà Oakland, Christ of the Light: Thứ Tư 26 tháng 8, 10am.


Chương Trình Đại Hội Linh Mục Emmaus III

Xin chân-thành cảm tạ qúy Đức Cha, qúy Cha, qúy Sơ, qúy Thầy, và qúy Ông Bà, Anh Chị em trong Ban Tổ Chức Đại-hội EMMAUS 3; về sự hy-sinh thời giờ, những đóng góp tài-năng, sức-lực để Đại Hội được thành tựu. Xin qúy vị tiếp tục hỗ trợ và cầu nguyện cho tất cả qúy linh mục đến tham dự Đại Hội cũng như những vị vì hoàn cảnh không thể đến, được đầy tràn ân sủng Chúa trong Năm Thánh Linh Mục này để họ sẽ luôn là men muối cho đời và những mục tử gương mẫu cho Dân Thánh Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa Toàn-năng tuôn đổ tràn đầy hồng ân xuống mỗi quí vị.

Trưởng Ban Tổ Chức