Ngày 1 tháng 8, 2009

Kính thưa quý Đức Ông, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và toàn thể Giáo Dân tại Hoa Kỳ,

Trước tình hình nghiêm trọng đang diễn ra trong thời gian gần đây ở Tam Tòa, Giáo Phận Vinh với những hành vi bạo lực, vu cáo, bắt bớ, đánh đập diễn ra đối với một số Giáo Dân và hai Linh Mục địa phận, trong khi Tòa Thánh và nhà nước Việt Nam đang nỗ lực để thiết lập mối quan hệ ngoại giao với nhau, làm cho các nhà lãnh đạo Công Giáo Hoa Kỳ, giáo sĩ và đồng bào Công Giáo trong nước lẫn hải ngoại hết sức quan ngại, bất bình và phẫn uất.

Trong tinh thần Hiệp Thông là con cái Chúa trong cùng một Giáo Hội, và hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, California, cũng như của Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh, thay mặt cho Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng con xin mời gọi quý Đức Ông, quý Linh Mục trách nhiệm ở các Giáo Xứ và Cộng Đoàn, cũng như quý Bề Trên các Tu Hội, Nhà Dòng tại Hoa Kỳ tổ chức những buổi Cầu Nguyện Hiệp Thông cho đất nước và Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt cho Tam Toà, Giáo Phận Vinh, để nền hòa bình và công lý sớm được thực thi, cũng như để tiến trình thiết lập bang giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam không gặp những trở ngại trầm trọng. Thời gian và cách thức tổ chức xin tùy theo hoàn cảnh và điều kiện ở địa phương cho phép.

Trân trọng,

LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ Tịch LĐCGVN tại Hoa Kỳ