Suy tư đề tài: Hành Trình Emmau 3 “Xin Cho Chúng Con Hãy Nên Một” Jn. 12:21

Trong ngưỡng cửa hi vọng bước vào thềm thế kỷ 21, chủ đề Đại Hội Emmau 3 kỳ này là “Xin cho chúng con hãy nên một” do BanTổ Chức Miền Tây Hoa Kỳ đã tham khảo ý kiến với một số linh mục để chọn đề tài này thật là hấp dẫn và tràn đầy hi vọng. Chủ đề “Xin cho chúng con nên một” không phải là chỉ do Ban Tổ Chức Miền Tây Hoa Kỳ mời gọi, nhưng lời mời gọi đó chính là của Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa kia của Ngài 2000 năm về trước nhưng vẫn còn hiện hữu cho đến ngày hôm nay. “Nên một” đây không có nghĩa là tất cả mọi người tu sĩ chúng ta cùng giống nhau y hệt như một: “Unity does not mean uniformity.” Nhưng “nên một” đây có ý nghĩa là chúng ta tập sống giống như hình ảnh “một” Thiên Chúa. Vì tất cả mọi người chúng ta sinh ra và tạo dựng giống như hình ảnh của Ngài. Với trong tâm tình cao đẹp đó tôi xin được suy tư mục đích của Đại Hội Emmaus 3 là: “gặp gỡ, chia sẻ, cầu nguyện và khuyến khích nâng đỡ nhau tiếp tục hành trình phục vụ linh mục sau cuộc gặp gỡ.”

Gặp Gỡ:

Bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng có xảy ra những sự ngỡ ngàng, ngại ngùng hay lo âu. Đó là bản tính tự nhiên của con người, dù chúng ta chưa biết hay mới biết thì cũng không chạy khỏi mối ngại ngùng đó, chúng ta không biết sẽ bắt đầu làm quen từ đâu? Với môi trường mới? Hay những người mới chúng ta sẽ gặp? Mối lo ngại chung đó là của con người không chỉ dành riêng cho các tu sĩ, chúng ta không biết phải nói gì, làm gì hay suy tư những vấn đề gì để thích hợp, hòa đồng với tất cả mọi người. Một cách căn bản nhất và đồng thời cũng là hữu hiệu nhất đó là chúng ta tập lắng nghe. Lắng nghe đây không phải là lắng nghe từ bên ngoài nhưng là lắng nghe từ bên trong tâm hồn ưu tư của mỗi tu sĩ. Gặp gỡ để lắng nghe như thế này giúp chúng ta biến đổi tâm hồn như bài thánh ca chúng ta thường hát trong thánh lễ “Gặp gỡ Đức Giêsu Biến Đổi Cả Cuộc Đời” của mình. Tại sao thế các anh em? Xin thưa, như đã trình bài trên đoạn văn một: “Vì tất cả mọi người chúng ta sinh ra và tạo dựng giống như hình ảnh của Ngài.” Nếu chúng ta không thấy hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người anh em chúng ta thì làm sao chúng ta có thể thấy hình ảnh vô hình của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ này giúp chúng ta cùng ngồi lại chung với nhau để cầu nguyện, chia sẻ và nâng đỡ tinh thần như các môn đệ xưa kia đã gặp gỡ Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ này không phải tại Giêrusalem nhưng cuộc gặp gỡ trong thế kỷ 21 Emmaus 3 này là tại Vùng Bay thuộc thành phố Santa Clara gồm có các thành phần linh mục cao niên, trung niên và thanh niên của các giới tu sĩ Việt Nam bên hải ngoại.

Nói tóm lại, cuộc gặp gỡ Emmaus 3 này có mang nhiều kết quả tốt đẹp hay thành công là nhờ vào phần đóng góp của mỗi người tu sĩ hợp tác với ban tổ chức Tu Sĩ Miền Tây Vùng Bay. Chúa ban cho mỗi người chúng ta có những món quà khác nhau để đóng góp và chia sẻ. Nếu tất cả những món quà đó được đóng góp và sự dụng đúng mức thì chúng ta chắc chắn tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ Emmaus 3 kỳ này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp và hi vọng cho mỗi tu sĩ nối kết nhịp cầu để chúng ta cùng nhau hợp tác và phục vụ đắc lực hơn cho cánh đồng truyền giáo tại Hoa Kỳ. “Were our hearts burning within us” Lk. 24:32.

Ước gì cuộc gặp gỡ Emmaus 3 kỳ này như những lời tiên đoán của các nhà thần học và xã hội học gia họ đã nghiên cứu và dám khẳng định rằng: “Giáo Hội tương lai trong thế kỷ 21 là thuộc về dân tộc Á Châu.” Chúng ta là các tu sĩ thuôc dân tộc Á Châu gốc Việt Nam, đang sống bên hải ngoại, cuộc gặp gỡ này hi vọng giúp chúng ta nối kết tình huynh đệ, để cùng nhau hợp tác phát minh những sáng kiến mới, kế hoạch mới, hầu đáp lại nhu cầu mới, cần thiết phục vụ cho Giáo Hội địa phương cũng như Giáo Hội hoàn vũ và chúng ta cố gắng tập sống giống như hình ảnh của Chúa Giêsu vẫn còn in mãi trong mỗi tâm hồn chúng ta là: “Xin cho chúng con nên một như Cha Thầy.”