Được tin
Cha Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hùng
đã được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ 10 ngày 01 tháng 07 năm 2009
tại thành phố Houston, Texas
hưởng thọ 86 tuổi và 55 năm trong Thiên Chức Linh Mục.

Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ xin chân thành phân ưu với tang quyến.
Kính xin quý Cha và ông bà anh chị em cầu nguyện để linh hồn Cha Cố Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hùng sớm về nước Thiên Đàng.

Chương trình thăm viếng cầu nguyện và an táng cho linh hồn Linh Mục Gioan Baotixita sẽ như sau:

Chúa Nhật, ngày 05 tháng 07, 2009
12:00 trưa – 5:00 chiều: Viếng thăm tại nhà quàn
Geo. Lewis & Sons
1010 Bering Drive
Houston, Texas 77057
713.789.3005

Thứ Hai, ngày 06 tháng 07, 2009
7:30 – 9:00 tối: Giờ cầu nguyện tại nhà quàn
Geo. Lewis & Sons
1010 Bering Drive
Houston, Texas 77057
713.789.3005

Thứ Ba, ngày 07 tháng 07, 2009
6:30 tối – Nghi thức phát tang nhà dòng nữ Đa Minh
7:00 tối – Thánh Lễ cầu nguyện tại nhà dòng nữ Đa Minh
5250 Gasemer Drive
Houston, Texas 77035

Thứ Tư, ngày 08 tháng 07, 2009
7:30 – 9:00 tối: Giờ cầu nguyện tại nhà quàn
Geo. Lewis & Sons
1010 Bering Drive
Houston, Texas 77057
713.789.3005

Thứ Năm, ngày 09 tháng 07, 2009
10:00 sáng: Thánh Lễ An Táng tại Tu viện Trụ Sở
Dòng Nữ Đa Minh
5250 Gasmer Drive
Houston, Texas 77035
713.723.8250

Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ