Phân Ưu


Được tin

Cụ Cố Maria TRẦN THỊ XUÂN
(Là Thân Mẫu của Đức Cha Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn)

Cố sinh ngày 16 tháng 06 năm 1929,
Đã được Chúa gọi về lúc 21h30 ngày 01 - 06 - 2009
(tức ngày 09 tháng 05 Năm Kỷ Sửu)
Tại Nhà riêng số 07 phố Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà-Nội
Hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng từ: 15h00 Thứ Ba 02 – 06 – 2009
Thánh lễ An táng: 7h30 sáng thứ Năm 04 – 06 – 2009
Tại Nhà thờ Chính Tòa Hà-Nội
Mai táng tại Vườn Thánh Giáo họ Bằng Sở
Xã Ninh Sở - Thường Tín – Hà Nội

Liên Đoàn chân thành phân ưu cùng Cụ Cố Phaolô, Đức Cha Giuse và gia quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn Cụ Cố Maria sớm được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

TM. Hội Đồng Lãnh Đạo Liên Đoàn CGVN/HK