CĐCGVN-Nam Úc Phân Ưu Đến Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm

- Cựu Chủng Sinh Khóa 17 Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà Lạt

- Quản Nhiệm Cộng Đồng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc

-Thánh Lễ An Táng Bà Cố Maria sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2009 tại Giáo Xứ Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, GP. Bàrịa, Vũng Tàu, VN