PHÂN ƯU


Ông Cố GB. Vũ Năng Phụng,
thân phụ của LM. Vũ Hoàng Phúc, DCCT và LM Vũ Hải Đăng, Tu Đoàn Nhà Chúa,
qua đời vào lúc 7g42' ngày Thứ Hai, 18-5-09 ở Việt Nam,
Hưởng thọ 79 tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào ngày Thứ Sáu 22-5-09, tại Nhà Thờ Đắc Lộ, Sài Gòn.
Thay mặt cho Liên Đoàn, xin chân thành phân ưu với hai Cha và gia quyến.

Xin Thiên Chúa vì lượng nhân từ, sớm cho hương hồn ông Cố Gioan Baotixita về hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên quốc.

* Nếu muốn liên lạc với gia đình, xin email cho Cha Hải Đăng: haidang@priest.com.

Thành kính phân ưu,
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN HK