THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Được tin từ Tòa Tổng Giám mục Hà Nội:

Đức Hồng Y Phaolô-Giuse PHẠM ĐÌNH TỤNG
nguyên Tổng Giám mục Hà Nội
đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 22-02-2009.
Hưởng thọ 90 tuổi.

Đức Hồng Y Phaolô-Giuse
Sinh ngày 20-05-1919 tại Cầu Mễ, Yên mô, Ninh bình
Nhập Tràng Tập Hà nội: 1929
Học Tiểu chủng viện Hoàng nguyên: 1933 - 1939
Học Đại chủng viện Xuân bích: 1940 – 1945
Học tại Dòng Chúa Cứu Thế: 1945 - 1949
Thụ phong Linh mục: 06-06-1949
Chính xứ Hàm Long: 1950 – 1955
Giám đốc Chủng viện Gioan: 1955
Được tấn phong Giám mục Bắc ninh: 15-08-1963
Nhận chức Tổng Giám mục Hà nội: 23-04-1994
Nhận mũ Hồng Y: 26-11-1994
Giám quản Lạng sơn: 1998
Bệnh nặng: 03-2006
Về Nhà Cha: 22-02-2009

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Chúa nhật 22-02-2009: Các nhà thờ đồng lọat đổ chuông sầu lúc 17 giờ
Thứ Hai 23-02-2009
07:00: Nghi thức tẩm liệm
08:00: Lễ Phát tang tại Nhà thờ Chính tòa
Sau lễ Phát tang, bắt đầu các lễ viếng.
Thứ Năm 26-02-2009
08:00: Di quan ra lễ trường
09:00: Thánh lễ An táng

Thành kính phân ưu với thân quyến của Đức Cố Hồng Y và Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Đức Cố Hồng Y Phaolô-Giuse về hưởng Thánh Nhan Chúa
và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Thành kính,
Chủ tịch LĐCGVNHK