Tấm Lòng Vàng Giúp Lũ Lụt 2008 (tiếp theo)

Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ chân thành cảm tạ Tấm Lòng Vàng Giúp Lũ Lụt Việt Nam của quý Giáo Xứ, Hội Đoàn và Ân Nhân có tên dưới đây. Chương trình Lạc Quyên giúp Lũ Lụt Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 30/12/2008. Những đóng góp sẽ được gởi về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas và các nhóm thiện nguyện bác ái ở Việt Nam giúp cứu trợ trực tiếp những thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở, nông cụ đến các nạn nhân và gia đình không phân biệt lương giáo.

Mọi đóng góp xin đề: Lien Đoan
for: LuLut Vietnam
và gởi về: Lien Doan CGVNHK
PO Box 1958
Flowery Br. GA 30542


Liên Đoàn đã chuyển về:
Ngày 5/12/08:

Nhóm Bác Ái Miền Trung đi cứu trợ trực tiếp: $10,000.

Ngày 11/12/08:
- HĐGM Việt Nam, UB Bác Ái Xã Hội - Caritas: $20,000 (đợt 1)
- HĐGM Việt Nam, UB Bác Ái Xã Hội - Caritas: $10,392.30 (đợt 2)
- Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, giúp Miền Bắc: $10,000.

Đợt Ba & Bốn (17/12/2008). Tổng cộng: $40,010.47

Ân nhân Địa chỉ Đóng góp
Our Lady of Lavang Church, LM Hoàng Xuân Nghiêm, Wyoming, MI $7,791.55
Vietnamese Martyrs' Church, LM Vũ Thành, Houston, TX $4,500
Our Lady of Lourdes Church, LM Hoàng Văn Thiên, Houston, TX $6,900
Vietnamese Catholic Community, St. Lawrence O'Toole, Hartford, CT $2,000
Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo VN, LM Trần Quốc Tuấn, Norcross, GA $3,933.92
CĐ Công Giáo Việt Nam, St. Raphael Church, LM. Phan Văn Ngoãn, San Rafael, CA $1,300
Our Lady of Lavang Church, Tucson, AZ, $1,300
Catholic Community of St. Adalbert, Saint Paul, MN $1,000
Vietnamese Catholic Community of Ss. Peter & Paul, LM Francis Sang, Deer Park, NY $645
Các Chị Dòng Mến Thánh Giá, Portland, OR $200
Hoa Dao, Arlington, TX $1,000
Sy Van Nguyen (Check's name Ninh Nguyen), Wichita, KS $1,000
Mark Thanh Nguyen & Lisa Huong Nguyen, Bothell, WA $1,000
GX Khiết Tâm Mẹ (Ban Tương Trợ Bác Ái), Lincoln, NE $800
Hoang Tran & ThienHuong Vu, San Jose, CA $520
Francoise Vu, Montreal & Dòng MTG Qui Nhơn, Daly City, CA $400
Karen Tran & George Nguyen (Check Hung Duy Ng), Stockton, CA $400
Peter Thanh Dang & Chinh T. Dang, Pomona, CA $380
Linh T Vu, W. Hartford, CT $300
(Nguyễn Thuận $50, Sơn Lữ $50, Quang Lữ $50, Bà Lê Lục $40 và Nguyễn Tám $20, Liberal, KS $210
OB Henry Kim, Arlington, VA $200
Thuan Vo, Cedar Hill, TX $200
OB Hung Q Truong, Philadelphia, PA $200
OB Quang Nguyen, Puyallup, WA $200
Qua Phieu Nguyen, Papillion, NE $200
Pham Quoc Tuan, Silver Spring, MD $200
Quynh Nhu Nguyen & Hy Chung Lam, San Francisco, CA $200
Thanh Hang Nguyen, Tacoma, WA $200
Hong Hai Thi Nguyen, Irving, TX $200
OB Joseph Le & Lily Hoang, Houston, TX $150
My-Hoa D Nguyen, Tacoma, WA $150
Loan Doan, Lafayette, LA $100
OB Vinh & Anh Tuyet Nguyen, Tigard, OR $100
Mrs. Quan Pham, Pearland, TX $100
OB Tinh Nguyen & Thao Pham, Frederickburg, VA $100
OB Dung Duong & Trang Pham, Harrisburg, PA $100
OB Cap Nguyen & Len Nguyen, West Hartford, CT $100
Sung The Dinh, Kent, WA $100
Spa Nails LLC, Florence, KY $100
Timothy Anh Nguyen, Lincoln, NE $100
Bau Nguyen, Fairfax, VA $100
OB Mai Van Tran, Paramount, CA $100
Nghi Vu, San Jose, CA $100
Viet Nguyen, Bellingham, WA $100
Tuyen N. Vu & Bich N. Pham, Puyallup, WA $100
G/đ Peter Nguyễn Quới & Từ Ngọc Nhung, Houston, TX $100
Huong Thi Nguyen & Thai Quang Dinh, Houston, TX $100
Tazan Simeles & My Thanh Nguyen, Tigard OR $100
Hung Van Vu & Ca Thi Le, Everett, WA $100
Nam Phuong M Chu, Irvine, CA $50
Dung Thi Kim Tran, Houston, TX $50
The Nguyen Family, Houston, TX $50
Phuoc T. Nguyen, Oklahoma City, OK $50
Lucky Brothers Motor Inc, Charlotte, NC $50
OB Phu & Hoa, Easton Boston, MA $50
Minh T. Nguyen, Riverton, UT $50
OB Khoi & Christy Nguyen, Littleton, CO $50
Dau Hong Tran, Iowa City, IA $40
Trịnh Hiếu Tâm & Minh Ngân (Check Thu Ha Tran), Lincoln, NE $30
Lien & Phan Ha, Prairie Village, KS $30
Tuyen Q. Vo & Du T. Nguyen, Sacramento, CA $30