Ngày 30 tháng 10, 2008

Thông Báo Bổ Nhiệm
Trưởng/Phó Ban Liên Tôn Liên Đoàn


Chiếu theo quyền hạn qui định trong Nội Qui và được sự chấp thuận của đương sự, Chủ Tịch Liên Đoàn trân trọng bổ nhiệm LM. NGUYỄN UY SỸ, TRƯỞNG BAN LIÊN TÔN, thay thế LM. Mai Khải Hoàn đang nghỉ phép mục vụ. Đồng thời cũng tái bổ nhiệm LM. NGUYỄN TIẾN BÌNH, PHÓ BAN. Quyết định có hiệu lực ngay hôm nay.

Ủy Ban Liên Tôn của Liên Đoàn có nhiệm vụ làm nhịp cầu với các tôn giáo bạn tại Hoa Kỳ theo những hướng dẫn chung của Giáo Hội như sau: 'Giáo Hội khuyến khích con cái mình nhìn nhận, duy trì và cổ động cho những thiện ích thiêng liêng cũng như luân lý và những giá trị xã hội văn hóa của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, bằng con đường đối thoại và hợp tác cách thận trọng và bác ái với tín đồ các tôn giáo ấy mà vẫn là chứng tá của đức tin và đời sống Kitô giáo' (Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội Với Các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo', Nostra Aetate, Khóa VII, 28-10-1965, Công Đồng Vaticano II).

Cha Nguyễn Uy Sỹ, thụ phong Linh Mục năm 1991. Sau một thời gian làm việc mục vụ tại các giáo xứ, Cha đã du học ở Roma, và tốt nghiệp Cao Học Giáo Luật (JCL) tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana năm 2003. Hiện tại, Cha đang phục vụ trong cương vị Giám Đốc Văn Phòng Giáo Luật, và là Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, California.

Cha Nguyễn Tiến Bình, thụ phong Linh Mục năm 2001. Hiện là Phó Xứ St. Columban, địa phận Orange.

Liên Đoàn chân thành cám ơn Cha Mai Khải Hoàn, đã hết lòng phục vụ cho Liên Đoàn trong thời gian qua. Xin Chúa trả công bội hậu cho Cha.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Lavang ban cho hai Cha Sỹ và Bình, ơn khôn ngoan và sức khoẻ để hai Cha cùng với các vị đại diện của các tôn giáo bạn xây dựng và cộng tác các việc chung trong sự tương kính, tôn trọng, cảm thông, và bình đẳng. Chân thành cám ơn sự hy sinh và dấn thân phục vụ của hai Cha cho Liên Đoàn.

Trân trọng kính báo,

LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVNHK