Ngày 9 tháng 10, 2008

Thông Báo: Thành Lập Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Liên Đoàn

I. Thành Lập Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình:

Nhận thấy nhu cầu cần thiết của các Gia Đình Công Giáo VN tại Hoa Kỳ cần được giúp đỡ trong việc mục vụ Gia Đình, và chiếu theo quyền hạn quy định trong Nội Quy, Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn trân trọng thông báo việc thành lập Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ. Ủy Ban có nhiệm vụ:

1. Tư Vấn cho Liên Đoàn trong lãnh vực Mục Vụ Gia Đình.

2. Nghiên cứu và soạn thảo những Tài Liệu và Chương Trình Học Hỏi dựa vào hoàn cảnh và tình hình sống đạo thực tế của người Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ, nhằm khuyến khích và giúp đỡ các Gia Đình và Thành Viên:

a) Ý thức hơn về Ơn Gọi Kitô Hữu của mình.
b) Xây dựng Gia Đình Công Giáo Việt Nam gương mẫu, tốt lành và thánh thiện.
c) Gây ý thức về trách nhiệm Sống Đạo, Nên Thánh, và Rao Giảng Tin Mừng.

Những Tài Liệu và Chương Trình Học Hỏi này cần trung thành, và theo sát với những chỉ dẫn và huấn thị chính thức của Tòa Thánh Roma, Giáo Hội Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như do Liên Đoàn đề ra.

3. Ngoài nhiệm vụ Nghiên Cứu và soạn thảo các Tài Liệu và Chương Trình Học Hỏi, Ủy Ban cũng được khuyến khích đi đến các Giáo Xứ, Cộng Đoàn Việt Nam trên Hoa Kỳ, để cố vấn, giảng thuyết, và chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ về Gia Đình trong các khóa tĩnh tâm, tu đức giáo xứ, cũng như giúp tư vấn cho các Linh Mục Chánh Xứ, Quản Nhiệm về đời sống gia đình của giáo dân mình.

4. Trong tinh thần Hiệp Thông với Giáo Hội Hoa Kỳ và Giáo Hội Việt Nam, nếu được yêu cầu, Ủy Ban cũng sẵn sàng đến chia sẻ kinh nghiệm về Mục Vụ Gia Đình với các Giáo Xứ, Cộng Đoàn người Hoa Kỳ, hay ngay ở Việt Nam.

II. Bổ Nhiệm Trưởng Ban và Phó Ban:

Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn, sau khi bàn hỏi ý kiến, và được sự chấp thuận của Cha Giám Tỉnh và Hội Đồng Cố Vấn Tỉnh Dòng Đồng Công Missouri, cũng như của chính đương sự, xin trân trọng bổ nhiệm LINH MỤC LUIS VŨ MINH NHIÊN, CMC, Trưởng Ban. Đồng thời cũng bổ nhiệm LINH MỤC UÔNG QUANG LƯỢNG, CSsR, Phó Ban, của Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ.

Trong chức vụ này, hai vị sẽ mời và bổ nhiệm thêm các nhân sự cần thiết cho Ủy Ban, đồng thời có trách nhiệm điều hợp các nhiệm vụ vừa được nêu trên.

Cha Vũ Minh Nhiên gia nhập gia đình Đồng Công vào ngày 31 tháng 5, 1968 tại Việt Nam. Thụ phong Linh Mục vào ngày 31/5/1992, sau đó lần lượt phục vụ tại các Giáo Xứ và Cộng Đoàn ở New Hampshire, New York, và Texas. Từ năm 2003-2005, Cha du học ở Roma và tốt nghiệp License về môn Tu Đức. Hiện Cha là Đệ Tam Cố Vấn của Tỉnh Dòng Đồng Công Missouri đặc trách Truyền Giáo. Trong vài năm gần đây, Cha cũng được Tĩnh Dòng tín nhiệm chọn làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu Missouri.

Cha Francis Xavier Uông Quang Lượng, Dòng Chúa Cứu Thế, thành viên của Tĩnh Dòng Denver, Hoa Kỳ. Cha thụ phong Linh Mục năm 2002, làm việc mục vụ và theo học Cao Học tại thành phố Houston, Texas. Cha tốt nghiệp Cao Học về Tư Vấn Hôn Nhân Gia Đình tại Houston, Texas năm 2008.

Việc Bổ Nhiệm này hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay.

Rất chân thành cám ơn sự hợp tác và tinh thần dấn thân phục vụ vào công việc chung của hai Cha. Xin Thiên Chúa, qua sự cầu bầu của Mẹ La Vang, chúc lành cho hai Cha và Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình, để những công việc sắp tới sẽ giúp sinh ơn ích cho tất cả các Gia Đình Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Trân trọng,LM. Giuse Nguyễn Thanh Liêm

Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ