PHÂN ƯU
Được tin

Linh mục ĐAMINH ĐẶNG DUY TÔN
Thuộc Giáo phận Cần Thơ
Đã được Chúa gọi về lúc 10giờ15 sáng ngày 01 tháng 10 năm 2008,
tại San Jose, California. Hưởng thọ 76 tuổi.

Cha Cố Đaminh sinh ngày 15.08.1932 tại Hưng Yên, Thái Bình;
Năm 1954, Cha tu học tại Hồng Kông;
Thụ phong Linh mục ngày 8.01.1961 tại Cần Thơ.
Cha Phó Giáo xứ Chánh Tòa Cần Thơ, rồi Giáo xứ Sóc Trăng;
Năm 1966-1975 Cha Sở Giáo xứ Thới Lai, Cờ Đỏ;
Từ năm 1975 tại Tu Hội Nhà Chúa, Thị Nghè;
Từ năm 1993 phục vụ Giáo xứ St. Patrick, Giáo phận San Jose, California.

Chương trình Tang Lễ
Thứ Tư ngày 8.10.2008 lúc 6 giờ chiều: Lễ phát tang tại nhà thờ St. Patrick, San Jose, California
Thứ Năm ngày 9.10.2008 từ 9 sáng tới 9 tối: Cầu nguyện tại nhà quàn Darling Fisher, San Jose, California
Thứ Sáu ngày 10.10.2008 từ 9 sáng tới 9 tối. 9 sáng: di quan tới nhà thờ St Patrick
Thứ Bảy ngày 11.10.2008: Thánh lễ An Táng lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Patrick.

Xin thành kính phân ưu với thân quyến, Giáo xứ St. Patrick,
Giáo phận San Jose, và Giáo phận Cần Thơ.

Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Đaminh về hưởng Thánh Nhan Chúa
và trả công bội hậu cho ngài trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.

Kính xin quý Linh mục và Cộng đồng Dân Chúa LĐCGVNHK
hiệp dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,
Chủ tịch LĐCGVNHK