Nhắn Tin: Xin các Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ giúp cập nhật địa chỉ

Kính thưa qúy Đức ông và qúy Cha,

Vào mùa Hè hằng năm, thường có một số Linh mục được bài sai phục vụ tại một địa điểm mới. Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ & Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ kính xin qúy Cha vui lòng thông báo cho chúng con biết địa chỉ mới, số điện thoại và e-mail mỗi khi di chuyển, để danh sách anh em Linh mục chúng ta được cập nhật.

Chúng con đặc biệt xin chúc mừng qúy tân Linh mục trong thời gian gần đây, và xin qúy Cha giúp gửi cho chúng con được biết nhiệm sở phục vụ mới để chúng ta có dịp liên lạc với nhau.

Qua lời nhắn tin vào đầu tháng 7 vừa rồi, chúng con đã nhận được 67 thư hồi báo cho biết sự thay đổi liên hệ. Sau mùa phong chức năm 2008, nay có hơn 850 Linh mục Việt Nam hiện diện phục vụ tại Hoa Kỳ. Một lần nữa, kính xin qúy Đức ông vá qúy Cha tiếp tục giúp cập nhật địa chỉ mới mỗi khi có sự thay đổi.

Nếu sử dụng e-mail, xin gửi thông tin về Thư ký Văn phòng bantinliendoan@gmail.com

hoặc gửi qua đường Bưu Điện:
Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ
Rev. Joseph Nguyễn Thanh Liêm
231 Rothell Rd. Extension
Toccoa, GA 30577

Chân thành cám ơn qúy Đức ông và qúy Cha.
Văn phòng CĐGSTS & LĐCGVNHK, www.liendoanconggiao.org