Ngày 17 tháng 7, 2008

Chúc Mừng Linh Mục Nguyễn Thế Viễn được LEAP Tuyên Dương

Nhận được tin vui: Linh Mục Nguyễn Thế Viễn được tổ chức giáo dục khả năng lãnh đạo cho người gốc Á-Thái Bình Dương “Leadership Education for Asian Pacifics” (LEAP) tuyên dương tại buổi dạ tiệc trao giải thường niên thứ 20 tại khách sạn Omni, Los Angeles, chiều ngày Thứ Năm 17 Tháng Bảy, 2008 vừa qua về kỹ năng lãnh đạo, phân phối công tác, và lập chính sách tương ứng với đường hướng của LEAP đề ra.

Linh Mục Nguyễn Thế Viễn, Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam tại Ðông New Orleans,

ngay sau khi bão Katrina chấm dứt, Cha đã giúp cộng đồng vượt qua hoàn cảnh bi thương vươn đến cơ hội mới, đưa đến kết quả là 95% cư dân cộng đồng Việt Nam đã quay về chốn cũ, trong khi các sắc dân khác trong thành phố chỉ có 55%.

Cha cũng đã sáng lập và đứng đầu Community Development Corporation, nỗ lực lo thiết lập làng Việt Nam, đóng góp vào việc đa dạng hóa các sắc dân da màu ở New Orleans. Làng Việt Nam gồm có một trung tâm văn hóa, một trung tâm sức khỏe cộng đồng và một khu dưỡng lão. Bên trong ngồi làng còn có một trường học, một khu mua sắm, có cả nông trại đi kèm với một ngôi chợ nông phẩm.

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chân thành chúc mừng, và chung vui với Cha về những thành tựu Cha đạt được trong việc phục vụ dân Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Cha và giáo dân Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam.

Thân mến,

LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm

Chủ Tịch LĐCGVN/HK