THÁI BÌNH - Theo thông cáo của Đức Cha Nguyễn văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình gửi cho linh mục tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Thái Bình vào ngày 30/5/2008, Ngài cho biết những sự kiện quan trọng sau đây:

1. Nhân dịp Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, UBND tỉnh Thái Bình trao lại cho Tòa Giám Mục Thái Bình ngôi nhà 3 tầng (ở bên cạnh nhà thờ Cát Đàm, tức là Đại Chủng Viện Mỹ Đức cũ).

2.
Khu Nhà thờ Cát Đàm cũng được trả lại
Khu đất thuộc về Nhà thờ giáo xứ Cát Đàm đã bị Nhà Nước lấy để làm Trường Trung Cấp dạy Nghề cho người khuyết tật, nay cũng đồng ý trả lại cho giáo phận Thái Bình. (Bên cạnh khu Nhà thờ Cát Đàm là ngôi nhà 3 tầng Đại chủng viện Mỹ Đức cũ)

3. Chính quyền địa phương cũng chấp thuận cho ĐC Sang mở “Lớp bồi dưỡng cho các tu sĩ cao tuổi tại giáo phận”. Trong thông cáo nêu rõ như sau: ”Căn cứ vào tình hình mục vụ của giáo phận, nhất là để đáp ứng với các sáng kiến mục vụ rất phong phú của Giám mục và Linh mục, trong những Năm thánh gần đây, với con số các giáo xứ đã được tăng lên (độ 100), đằng khác, con số linh mục coi xứ khá khiêm tốn (chừng 45 vị), Đức Giám mục quyết định sẽ gọi một số tu sĩ nam cao tuổi vào lớp bồi dưỡng nói trên. Lớp này sẽ chia ra từng đợt: Đợt sớm hơn sẽ vào trung tuần tháng 9 năm 2008”.

4. “Lớp Bồi Dưỡng sẽ được đặt tại chủng viện Mỹ Đức cũ, nay được đặt tên mới là: Chủng Viện Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ do chính Đức Giám Mục giáo phận làm Giám đốc và giảng dạy. Cộng tác với Đức Giám mục gồm các Cha sau đây:
Nhà thờ Cát Đàm và khu Đại Chủng Viện
Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, phó Giám đốc và Giáo sư
Cha Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh – Giáo sư
Cha Giuse Trần Xuân Chiêu – Giáo sư
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải – Giáo sư
Cha Phêrô Nguyễn Đình Tân – Giáo sư
Cha Thomas Đoàn Xuân Thỏa – Giáo sư và Quản lý".

5. Đức Cha Nguyễn Văn Sang cũng đưa ra nhận định như sau: "Việc mở lớp bồi dưỡng nói trên là một ơn trọng đại do Thánh Tâm Chúa ban, song cũng đặt ra cho chúng ta một trách nhiệm rất khó khăn là: việc đào tạo các tu sĩ lớn tuổi với khả năng giới hạn, để có thể trở thành linh mục xứng đáng, thật nhiều phức tạp về mọi mặt. Riêng về kinh tế cũng đòi hỏi trước mắt những quyết định nan giải: phải sửa chữa các phòng lớp; phải cung cấp kinh tế trong sinh hoạt cho các chủng sinh, giáo sư, và các người giúp việc".

Với nhu cầu thực tiễn nêu trên, Tòa Giám Mục giáo phận Thái Bình đã đưa ra lời kêu gọi như sau:

"Xin mọi thành phần Dân Chúa thực hiện những điều sau đây:
a) Trong tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu (tháng 6) Đức Giám mục ban phép cho các xứ được chầu Mình Thánh 1 giờ để cảm tạ đội ơn Thánh Tâm và xin ơn cần thiết cho lớp bồi dưỡng.
b) Mỗi linh mục coi xứ dành 10 bổng lễ (có thể lấy lễ thứ 2) hoặc nộp cho Cha Quản lý, hoặc làm ý lễ nơi Văn phòng Tòa Giám Mục.
c) Mỗi dòng tu có mặt trong giáo phận cũng có trách nhiệm đóng góp vào quĩ bồi dưỡng này, tùy lòng hảo tâm và khả năng.
d) Các giáo xứ dành tất cả các tiền lắc ống, các hòm khấn xin trong tháng 6 nộp cho Cha Quản lý để dành vào việc “lớp bồi dưỡng”.
e) Tòa Giám Mục cũng kêu gọi từ tâm thiện chí của mọi người trong và ngoài giáo phận, tiếp tục cộng tác với chúng tôi và giáo phận để thi hành sứ mệnh cao cả này, góp phần đào tạo các linh mục.

Mọi sự giúp đỡ có thể gửi tới:
Linh mục Thomas Đoàn Xuân Thỏa, số 6, Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
Tài khoản: Rev. Doan Xuan Thoa, Vietcombank, Branche de Thai Binh,
No 59 Le Loi, Ville de Thai Binh, Viet Nam
No du compte: 0211140087392 (pour EUR)
0211370087387 ( pour USD)
Code S.W.I.F.T.: BFTVVNVX021

Rev. Doan Xuan Thoa, Bank For Foreign of Vietnam
Thaibinh Branche (Vietcombank)
N° 59, Leloi Street, Thaibinh City,
Thaibinh Province, Vietnam
Account: 0211140087392 (For EUR);
0211370087387 (For USD).
Code S.W.I.F.T.: BFTVVNVX021"