PHÂN ƯU


Được tin:

Ông Cố GIUSE ĐÀO VĂN CÔNG


(Thân phụ của Linh mục Đào Quang Chính, OP, và Nữ tu Đào Thị Thu Thủy, OP)
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12:05 giờ trưa thứ Tư ngày 4 tháng 6 năm 2008
tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ; Hưởng thọ 80 tuổi.

Lễ Phát Tang vào ngày Thứ Năm 05 tháng 06 năm 2008 lúc 6:00 giờ chiều.
Viếng xác và cầu nguyện từ 7:00 giờ đến 9:00 giờ tối - tại Nhà Thờ La Vang.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 6 năm 2008
tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Tổng Giáo phận Galveston-Houston.

Toàn thể thành viên Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Chúng con thành kính phân ưu cùng Bà Cố, Cha Chính, Sơ Thủy
và toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Chúa là Cha nhân từ đón nhận Linh hồn Giuse vào Thiên Đàng.

Thành Kính,
Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch LĐCGVNHK