Lời mời gọi của ĐTGM Gregory về việc tham dự Đại Hội Thánh Thể 2008 tại TGP Atlanta