Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Việt Nam tại Canada chúc mừng Tân Phó Tế Vĩnh Viễn Vũ Đình HòaLiên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Việt Nam tại Canada ít người và sống rãi rác. Chuyện gì xem chừng nhỏ bé với thế giới thì cũng là chuyện vui mừng “không sao giữ kín được” của chúng tôi. Xin chia sẻ niềm vui không sao giữ kín của chúng tôi..

Thầy Dominicô Vũ Đình Hòa chịu Chức Phó Tế Vĩnh ViễnThầy Hòa thuộc Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Montréal QC. sẽ được Đức Hồng Y JC. Turcotte, tổng Giáo Phận Montréal phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn chiều tối ngày Thứ Sáu 6.6.2008 tại nhà thờ chánh tòa Montréal.

Thầy Đôminicô Vũ đình Hòa năm nay 53 tuổi, cựu chủng Sinh Phanxicô ở Việt Nam từ năm 1966-1974. Thầy Hòa đến Montréal từ năm 1980 và sinh hoạt trong giáo xứ rất tích cực. Thầy có vợ tên Clara Nguyễn thị Tường. Thầy bắt đầu chương trình Phó Tế Vĩnh viễn từ năm 2002 và đang là Phụ Tá Mục Vụ của Nhà Thờ Việt Nam, Montréal.

Xin chúc mừng Thầy Dominicô Vũ đình Hòa đã được Chúa thương chọn gọi vào bậc Giáo Sĩ, chuyên lo phục vụ bàn thánh và rao giảng Lời Chúa. Xin chúc mừng giáo xứ Việt Nam ở Montréal đã đóng góp cho Giáo Hội một Phó Tế thật xứng đáng trong việc phục vụ dân Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng Thầy. Thầy Phó Tế Antôn Trần Vĩnh từ nay sẽ “có đôi” trong danh sách. Cầu xin Chúa ban thêm nhiều Phó Tế Vĩnh Viễn người Việt Nam cho cộng đoàn dân Chúa Việt Nam ở Canada.

Xin chung vui và cầu nguyện cho Thầy Phó Tế Dominicô Vũ đình Hòa.

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên

Chủ tịch Liên Giáo Sĩ& Tu Sĩ Việt Nam tại Canada