Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Sống Đạo, Nên Thánh và Rao Giảng Tin Mừng Trong Năm Thánh Phaolô (2008-29.6-2009)

Cùng với lời kêu gọi của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam (LĐCGVN) hải ngoại, tiếp nối tinh thần Sống Đạo, Nên Thánh và Rao giảng Tin Mừng được gợi ý bởi Tôi Tớ Thiên Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, LĐCGVN đang chuẩn bị những gợi ý cụ thể, thực tế và dễ áp dụng trong đời sống để giúp giáo dân thực hiện những ước vọng trên.

Những gợi ý của Liên Đoàn Công Giáo cũng không gì hơn là chuyển tải những đề nghị của Hội Thánh qua ngôn ngữ và phong cách Việt Nam để tín hữu hiểu và áp dụng vào đời sống theo linh đạo của Hội Thánh một cách thiết thực hơn.

Nói cách khác, Giáo hội hoàn vũ luôn quan tâm đến đời sống đạo của từng Kitô hữu trên toàn thế giới, nhưng những hướng dẫn chung cũng cần được cắt nghĩa và áp dụng trong đời sồng thực tế của từng cá nhân theo từng hoàn cảnh cụ thể.

Nhận biết nhiều mạng lưới thông tin hiện đại đang làm công tác truyền đạt những tin tức cần thiết của Giáo hội hoàn vũ và cập nhật những giáo huấn của Hội Thánh cách hoàn hảo, đồng thời từng Giáo hội địa phưong (Giáo phận) cũng có những hướng dẫn chung trong đời sống đạo của tín hữu, tuy nhiên LĐCGVN vẫn nhận ra tính hữu ích của những đóng góp việc cổ động Sống Đạo, Nên Thánh và Rao Giảng Tin Mừng cho mọi Kitô hữu Việt Nam nơi hải ngoại.

Ngoài những khu vực có nhiều người Công giáo VN định cư còn có nhiều cộng đoàn VN không có được đáp ứng mục vụ thích hợp với những nhu cầu trong đời sống tâm linh của giáo dân vì những trở ngại hoặc vì Văn hoá, hoặc vì ngôn ngữ.

Trong tinh thần đó, LĐCGVN cố gắng là phương tiện giúp Kitô hữu hiểu được những mong muốn của Giáo hội hoàn vũ, giúp các cộng đoàn hiệp thông để hỗ trợ nhau trong đời sống đạo, và giúp chúng ta đóng góp thêm cho bản sắc của Giáo hội đa văn hoá tại địa phương đặc nét của người Công giáo Việt Nam trên đất Hoa Kỳ.

Nội Dung:

LĐCGVN sẽ phổ biến và cổ động lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dịp kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô Tông Đồ.

Năm Thánh Phaolô được mừng kính từ ngày 29 tháng 6 năm 2008 đến 29 tháng 6 năm 2009 nhằm kêu gọi mọi Kitô hữu học hỏi và sống lời Chúa theo gương Thánh Phaolô.

LĐCGVN cũng tìm cách giới thiệu linh đạo của Tôi Tớ Thiên Chúa, Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đến với đồng bào Việt Nam và nước ngoài.

Phương Thức:

• LĐCGVN sẽ cố gắng gởi đến mọi cộng đoàn những đề nghị thực tế trong đời sống đạo bằng những gợi ý cụ thể hằng tháng.
• Sẽ có gợi ý tài liệu để giáo dân có thể học hỏi thêm về Thánh Phaolô.
• Sẽ thu thập những tài liệu về thần học, kinh thánh, linh đạo và lịch sử liên quan đến đề tài học hỏi về Thánh Phaolô cho giáo dân tham khảo.
• Kêu gọi đóng góp những bài viết chia sẻ về cảm nghiệm hay công tác mục vụ phản ánh qua giáo huấn hay đời sống Thánh Phaolô.
• Kêu gọi các bạn trẻ, đặc biệt các em Thiếu Nhi Thánh Thể, đóng góp những bài viết liên quan đến đời sống đạo của các em là những người gốc Việt Nam sống tại Giáo hội điạ phương Hoa Kỳ (sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các em tham gia thi viết).
• Trong nỗ lực vận động xin tiến trình phong Chân phước cho Tôi Tớ Thiên Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, LĐCGVN cũng muốn có những đóng góp của mọi người trong kinh nghiệm sống theo linh đạo của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

Hi vọng những cố gắng nhỏ của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam sẽ giúp chúng ta Sống Đạo, Nên Thánh và Rao Giảng Tin Mừng một cách thiết thực hơn.

hnguyen@stmarys.edu