PHÂN ƯUĐược tin

Linh Mục VINCENT D’AURIOL BẰNGThụ phong Linh mục năm 1960, nguyên gốc Giáo phận Phát Diệm,

gia nhập Tổng Giáo phận New York năm 1986.

Đã qua đời vào lúc 7 giờ tối Chúa nhật Lễ Lá 16 tháng 3 năm 2008,

tại bệnh viện New York. Hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Tư 19 tháng 3 năm 2008

tại Nhà thờ The Precious Blood, 113 Baxter St., New York, NY 10013.

Xin thành kính phân ưu với tang quyến Cha Cố Vincent,

Giáo phận Phát Diệm, New York và thân quyến của Cha Cố.

Xin Thiên Chúa sớm cho Linh hồn Linh mục Vincent

về hưởng Thánh Nhan và trả công bội hậu cho Ngài

trong bao nhiêu năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.

Kính xin quý Linh mục và Cộng đồng Dân Chúa LĐCGVNHK

hiệp dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,

Chủ tịch LĐCGVNHK