Tóm Lược Các Sinh Hoạt LĐCGVNHK Từ Tháng 10/2007

Sau lễ bàn giao giữa Đức Ông Giuse Phạm Xuân Thắng và Cha Tân Chủ tịch Giuse Nguyễn Thanh Liêm vào ngày 6 tháng 10 năm 2007, Ban Thường vụ Liên đoàn đã bắt tay vào việc điều hành. Dưới đây là một số sinh hoạt thường xuyên và đặc trưng của Tân Ban Chấp Hành:

I. Họp Ban Phục Vụ Liên Đoàn:

Cuộc họp được tổ chức tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia. Đây là phiên họp đầu tiên với sự hiện diện của các Chủ tịch Miền, các Ban Chuyên môn, Phong trào và Hội đoàn. Tất cả có 22 vị phó hội gồm: quý Đức Ông, Linh Mục, Phó tế, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân.

Nhằm tạo niềm cảm thông và gây tình huynh đệ trong việc phục vụ, buổi sơ ngộ đã diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở với nhiều hy vọng và yêu thương.

Cũng cần ghi nhận về chủ nhà là Cha Chánh xứ John B. Nguyễn Đức Vượng đã quảng đại và dành cho Liên đoàn mọi sự dễ dãi và tiếp đón niềm nở.

II. Họp Điện thoại Viễn liên định kỳ:

Nhằm mục đích giữ chặt mối dây thân ái cũng như thông tin, liên lạc và cập nhật mọi sinh hoạt liên quan đến Liên đoàn, Văn phòng Liên Đoàn và cha Chủ tịch đã tổ chức các cuộc họp điện thoại viễn liên mỗi ba (3) tháng, và các cuộc họp viễn liên bất thường mỗi khi có nhu cầu đặc biệt.

Các phiên họp đều có sự tham dự của Ban Thường Vụ, Ban chuyên môn, Phong trào và Hội đoàn, quý Chủ tịch Miền, Đại diện Liên Dòng Nữ Tu, Cộng đồng Phó Tế, và Cộng đồng Giáo dân,

Buổi họp điện thoại viễn liên chung đầu tiên đã diễn ra ngày 31/10/2008 và buổi họp tiếp theo vào ngày 31/01/2008. Ngoài ra nhiều buổi họp các ban ngành chuyên môn đã được thực hiện tốt đẹp trong tinh thần huynh đệ và phục vụ; nhiều quyết định quan trọng đã được chung quyết và thi hành.

III. Sinh hoạt thân hữu và nối kết của Chủ tịch:

1- Thăm Viếng các Miền Hoa Kỳ:

Kể từ ngày chính thức nhận chức 6 tháng 10, 2007, để tạo sự quen biết, cảm thông, và chia sẻ các thông tin, sinh hoạt giữa các Miền trong Liên Đoàn, mong nối kết, tạo tinh thần Hiệp Nhất trong Liên Đoàn, Cha Chủ Tịch đã đi thăm viếng, gặp gỡ các Linh Mục, chức sắc, giáo dân tại vài Miền như Thủ đô, Tây Nam, Nam, Đông Nam, và một số giáo xứ, cộng đoàn, nhà dòng: Mân Côi, Tu Đoàn Nhà Chúa.

Trong thời gian tới, cha Chủ tịch và các đại diện sẽ đi thăm viếng các miền còn lại. Sau các chuyến đi cha Chủ tịch có các nhận xét tích cực như: Quý vị lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm rất cao, tận tụy với sứ vụ, yêu thương công việc và giáo dân của mình. Giáo dân cũng rất gắn bó với giáo xứ, cộng đoàn, và hết sức lo cho gia đình sống đạo đức.

2- Thăm Viếng Ban Thường Vụ HĐGMVN:

Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 1, 2008, cha Chủ tịch có chuyến đi thăm viếng Ban Thường Vụ HĐGM VN, chúc mừng tân Ban Thường Vụ, tường trình tổ chức và sinh hoạt của Liên Đoàn, thăm viếng các cơ sở của Giáo Hội như các Chủng Viện, Tu Viện, các Trung Tâm Mục Vụ, để hiểu biết thêm các sinh hoạt về mục vụ, giáo dục, y tế, từ thiện, và đồng thời tham gia việc cứu trợ lũ lụt trực tiếp do các nhóm hợp tác với Liên Đoàn tổ chức.

Cha Chủ tịch Liên Đoàn đã lần lượt hội kiến Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, Đức cha tân Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và một số Giám mục thuộc Giáo Tỉnh Sài Gòn.

Chuyến đi tạo được sự hiểu biết, liên kết và gắn bó nhiều hơn giữa Liên Đoàn tại Hoa Kỳ với Giáo Hội Mẹ Việt Nam nơi quê nhà.

Qua chuyến đi này, cha Chủ tịch nhận thấy những cống hiến, hy sinh của Giáo Hội Việt Nam thật âm thầm nhưng lớn lao, đặc biệt trong việc dấn thân phục vụ người dân trong nhiều lãnh vực mục vụ, giáo dục, y tế, từ thiện.

Hy vọng rằng Giáo Hội Việt Nam tại quê nhà sớm vượt qua những trở ngại để có thêm sự tự do và những phương tiện cần thiết nhằm thực thi sứ vụ mang Tin Mừng Ơn Cứu Chuộc đến cho muôn dân. Liên Đoàn, trong tình con thảo, cũng mong sẽ góp phần nhỏ bé trong các việc của Giáo Hội Mẹ.

3- Yểm Trợ Đồng Bào Bị Lũ Lụt:

Năm 2007, nhiều cơn lũ lụt đánh vào miền Bắc và Trung Việt Nam gây thiệt hại trầm trọng về nhân mạng, tài sản. Liên Đoàn đã vận động và kêu gọi mọi người mọi giới đóng góp. Xin xem chi tiết trong phần báo cáo tổng kết giúp lũ lụt số đặc san của Liên Đoàn sắp phát hành.

4- Hiệp thông, Cầu nguyện cho Quê hương:

Kể từ tháng 12 năm vừa qua, đáp lời mời gọi của hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đặc biệt với Giáo Phận Hà Nội, Liên Đoàn mời gọi mọi thành viên cùng hiệp thông cầu nguyện cho việc giao hoàn Tòa Khâm Sứ và các cơ sở khác của Giáo Hội sớm đạt được thực hiện.

Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ cũng đã tái khẳng định sự trung thành hiệp thông liên kết với Giáo Hội Mẹ nơi quê nhà trong những nỗ lực nhằm mang lại sự tự do sống đạo và sự công bằng cho mọi người dân Việt Nam.

IV. Các Chương Trình/ Đường Hướng sắp tới:

A- Tại Hoa Kỳ:

1- Tiếp tục quảng bá sự hiệp thông, hiệp nhất giữa các thành viên trong Liên Đoàn với nhau, cụ thể qua việc thăm viếng, và mời gọi mọi người thu xếp thời gian đến tham dự, gặp gỡ các đại hội, tĩnh tâm, hay các khóa Tu Nghiệp.

2- Việc thành lập Tiểu Ban Sống Đạo Liên Đoàn đang tiến hành, để có thể đưa ra các chương trình cụ thể phù hợp với đường hướng của Giáo Hội, và Liên Đoàn sẽ đề nghị các giáo xứ cộng đoàn trên Hoa Kỳ áp dụng. Tiểu Ban đang được Ủy Ban Thần Học cộng tác nghiên cứu.

3- Các Ủy ban Thần Học, Giáo Luật, Văn Hóa, Thánh Nhạc… tiếp tục đẩy mạnh những sinh hoạt cụ thể, cũng như có các thông tin liên quan đến việc hoạt động của tiểu ban mình. Liên Đoàn cũng sẽ hỗ trợ cụ thể về tài chánh, để các tiểu ban có thể đi vào hoạt động cách hiệu quả.

4- Đẩy mạnh việc thông tin qua tờ Nội san Liên Đoàn, và đang tính toán khả năng sẽ thực hiện 1 tờ Nội san song ngữ để quảng bá, thông tin những sinh hoạt của Liên Đoàn đến với Giáo Hội Hoa Kỳ, với các Giám Mục Hoa Kỳ, để có sự hợp tác sau này.

5- Kêu gọi và tìm sự hơp tác giữa các Linh Mục Dòng, Triều hầu có thể giúp đỡ mục vụ cho các cộng đoàn Việt Nam đang thiếu Linh Mục chăm sóc. Các địa phương có nhu cầu mục vụ cần Linh mục Việt Nam, xin vui lòng liên lạc với Văn phòng Chủ tịch Liên Đoàn.

6- Từ từ tiến hành việc quảng bá những linh đạo và tư tưởng của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, để giúp giáo dân học hỏi hiểu biết thêm về ngài, chuẩn bị cho việc phong Chân Phước/Thánh.

7. Xin qúy Linh mục, Phó tế, Tu sĩ nam nữ vui lòng thông báo địa chỉ mới cho Văn phòng Liên Đoàn mỗi khi thay đổi; email: bantinliendoan@aol.com

B- Tại Việt Nam:

Tìm phương cách hợp các và hỗ trợ các Trung Tâm Mục Vụ của các Giáo Tỉnh, hay các chương trình cụ thể của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong 3 lãnh vực Mục Vụ, Giáo Dục, Y Tế, Xã Hội.

Tổng Thư ký LĐCGVNHK ghi chép