PHÂN ƯU


Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
và VietCatholic được tin:

Bà Cố Nguyễn Văn Đông


nhũ danh Maria Đỗ Thị Mai
Thân mẫu Linh mục Giuse Nguyễn Kim Đăng, thuộc St Lucy Parish, Long Beach)
được Chúa gọi về ngày 3/3/2008 tại Westminster, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 93 tuổi.

Thánh lễ An táng cho Bà Cố Maria được cử hành lúc 10:30 sáng ngày 8/03/2008
tại Nhà thờ Blessed Sacrament, Westminster, California.
Bà Cố an nghĩ tại Nghĩa trang The Good Shepard, Westminster.

Xin thành kính phân ưu với Cha Kim Đăng và tang quyến, Cộng đoàn Dân Chúa
Gx St Lucy, Gx Westminster và thân bằng quyến thuộc của Cha Kim Đăng.

Xin Thiên Chúa sớm cho Bà Cố Maria về hưởng Thánh Nhan Chúa.

Thành kính phân ưu
TM Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Chủ tịch: LM Nguyễn Thanh Liêm


Một vài hình ảnh về Tang Lễ cầu nguyện cho Bà Cố Maria: