PHÂN ƯU


Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ được tin

Linh Mục Raymond Maria LÊ HỮU TỪ


(Sinh ngày 4 tháng 3 năm 1950 tại Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đã được Thiên Chúa gọi về lúc 7 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 2008
tại Ninh Thuận, Phan Rang, Việt Nam. Hưởng thọ 58 tuổi.

Cha Raymond Maria được thụ phong Linh Mục tháng 6 năm 1995.
Phó Quản nhiệm Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo phận Kansas City, Missouri.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành ngày 6 tháng 3 năm 2008
tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, Ninh Thuận, Phan Rang.

Xin thành kính phân ưu với tang quyến, Cộng đoàn Dân Chúa
Gx CTTĐVN, Gp Kansas City và thân bằng quyến thuộc của Cố Linh Mục.

Xin Thiên Chúa sớm cho Linh Hồn Linh Mục Raymond Maria
về hưởng Thánh Nhan và trả công bội hậu cho ngài
trong bao nhiêu năm qua phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.

Kính xin quý Linh Mục trong Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ
dâng Lễ cầu nguyện cho người anh em của chúng ta.

Thành kính,

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch LĐCGVNHK