PHÂN ƯU


Được tin từ Linh mục Micae M. Trần Mại, CMC, Giám Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ:

Tu Sĩ GIOAN VIANEY MARIA ĐỖ THÀNH NHÂN, CMC


đã được Chúa gọi về ngày 22/1/2008 tại St. John Hospital, Joplin, Missouri, Hoa Kỳ,hưởng thọ 51 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
và tang quyến Thầy Gioan Vianey.
Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Tu sĩ Gioan Vianey về hưởng Thánh Nhan
và trả công bội hậu cho Thầy trong bao nhiêu năm qua phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.

Kính xin quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ,
cùng toàn thể cộng đồng Dân Chúa thêm lời cầu nguyện để
linh hồn Tu sĩ Gioan Vianey sớm được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm
Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ


Chương Trình Tang Lễ
Thứ Năm và Thứ Sáu (24-25.1.2008):
09:00 p.m. Cầu nguyện tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Carthage, Missouri.
Thứ Bảy (26.1.2008):
08:00 a.m. Lễ An Táng tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Sau đó, an táng tại Resurrection, Springfield, Misouri.
Nhà Quàn: Knell Mortuary, 308 W. Chestnut, Carthage, Missouri, 64836, (417) 358-2105

Tiểu Sử Tu sĩ Gioan Vianey Maria Đỗ Thành Nhân, CMC (1957 - 2008)
Tên thật là Giuse Đỗ Như Nam
Sinh 6 tháng Giêng năm 1957
Con Ông Bà Giuse Đỗ Văn Nghĩa và Maria Nguyễn Thị Ngoãn
Tại Gia Kiệm, Long Khánh, Việt nam.
Rửa tội ngày 13 tháng Giêng năm 1957
Rước Lễ Lần đầu 27 tháng 5 năm 1965
Thêm sức Ngày 2-4-1967 do Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn
Gia nhập Dòng Đồng Công, Di Linh, Đà Lạt Ngày 21-5-1972
Đổi tên nhà dòng Gioan Vianey Maria Đỗ Thành Nhân
Nhập tập viện 29-9-1973 Di-Linh, Đồng Lạc, Lâm Đồng
Tuyên Khấn Lần Đầu 8 tháng 12 năm 1974
Tuyên khấn Trọn đời 31-5-1980 tại Carthage, Missouri
Kỷ niệm 33 năm khấn dòng 13-6-2007 tại Carthage, Missouri
Ngày 11-1-2008 chịu phép bí tích Xức dầu tại nhà thương Carthage, MO.
Ngày 22-1-2008 được Chúa gọi về lúc 3 giờ chiều tại Joplin, MO.

Vì Danh Chúa nhân từ,
Xin cho Linh hồn Thầy Gioan Vianey được nghỉ yên muôn đời
.