Các Giáo Viên được Khen Ngợi như là Những Người Cổ Võ Chính Cho Các Ơn Gọi

Và Họ Được Xem Như Là Các Khí Cụ Hữu Ích Trong Việc Giúp Cho Giới Trẻ Tìm Về Ơn Gọi Trong Đời Sống Linh Mục

LONDON (Zenit.org).- Các giáo viên đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giúp cho người trẻ khám phá ra ơn gọi về đời sống Linh Mục và thiên chức Linh Mục, vì rằng họ cần ý thức trước tiên về ý nghĩa sứ mạng của họ trong tư cách là những nhà giáo dục "con người," đó là kết luận của một nhóm các giám đốc đặc trách về ơn gọi trong cuộc họp vừa qua tại Tây Ban Nha.

Các viên chức này đến từ Anh Quốc và Xứ Wales đã cùng quy tụ lại với nhau tại Trường Cao Đẳng Hoàng Gia Anh ở thành phố Valladolid thuộc Tây Ban Nha trong cuộc họp hằng năm của các vị giám đốc đặc trách về ơn gọi cho các giáo phận tại Anh Quốc. Một trong những kết luận chính của cuộc họp chính là nhu cầu để chọn và mừng ngày "ơn gọi của việc giảng dạy" (vocation of teaching).

Trong một tuyên cáo tóm tắt được đưa ra cho giới báo chí, các viên chức này cho biết rằng: "Các vị giám đốc đặc trách về ơn gọi nhìn nhân ra rằng các thầy/cô giáo thường có vị thế ưu tiên và thuận lợi nhất trong việc giáo huấn, và hướng dẫn các em học sinh trẻ tuổi ý thức hơn nữa về tương lai của các em, để giúp cho các em biết nhìn nhận ra lời gọi kêu của Thiên Chúa đến trong đời sống của các em. Để làm được điều này một cách có hiệu quả, thì các thầy/cô giáo trước tiên cần phải nhìn nhận ra ơn gọi về việc giảng dạy của chính mình trong tư cách là những nhà giáo dục Kitô Giáo."

Phát biểu thay thế cho các giám đốc đặc trách về ơn gọi đang tham dự cuộc họp, Cha Paul Embery đến từ Văn Phòng Đặc Trách về Ơn Gọi của Anh Quốc nói: "Chúng ta cần nhấn mạnh nhiều hơn nữa về việc vinh danh và tổ chức nghề giáo như là một ơn gọi, để các thầy/cô giáo được củng cố thêm tinh thần trong những việc vĩ đại mà họ đang làm tại các trường học. Vì đối với những thầy/cô giáo nào biết ý thức về ơn gọi của riêng mình trong tư cách là một nhà giáo, thì họ có thể giúp truyền ra ý nghĩa của ơn gọi đó cho những ai mà họ giáo dục, để các em biết và định hướng cho đời sống tương lai lành mạnh của chính riêng các em."

Các vị giám đốc đặc trách về ơn gọi này cũng nhìn nhận ra những khó khăn mà rất nhiều trường học đang gặp phải trong việc tìm kiếm ra những thầy/cô giáo nào có đời sống đức tin Công Giáo đích thực và mạnh mẽ.

Tuyên cáo nói rằng: "Chúng tôi tỏ bày một ước mong rằng: đối với những ai huấn luyện và đào tạo ra các thầy/cô giáo trong tương lai, thì hãy nên tìm cách để khuyến khích cho các sinh viên của họ, để họ nhìn thấy được ý nghĩa cao cả của ngành giáo mà họ đang chọn để bước vào, để sau này chính các sinh viên này lại là những người giúp cho các em học sinh biết khám phá ra ơn gọi riêng của các em vào thiên chức Linh Mục hay vào đời sống tu trì."