LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
TỔNG KẾT TÀI CHÁNH QŨI CỨU TRỢ BÃO LỤT 2007
(Tính tới thứ Bảy ngày 22 tháng 12, 2007)


Tổng Thu (9 đợt) và Qũi Các Đoàn Thể tính chung lại: $213.323 USD
Gủi về Việt Nam: $195.000 USD

Đã gửi những nơi như sau:
1) Ủy Ban Bác Ái Xã Hội, thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:
- đợt một: $50,000(Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam)
- đợt hai: $40,000 (VietCatholic và Liên Đoàn phối hợp)

2) Quý ân nhân nhờ gởi:
- Dòng MTG Cái Mơn: $10,000

3) Liên Đoàn Điều Hợp và Các Nhóm, Đoàn Thể Trực Tiếp Đi Cứu Trợ 01/2008:
- Lửa Việt: & Liên Đoàn: $30,000 cứu trợ Miền Bắc (LM. Đồng Minh Quang, Miền Tây & LM. Nguyễn Hoài Chương, Miền Đông Nam trách nhiệm điều hợp)
- Thiếu Nhi Thánh Thể Hoa Kỳ & Liên Đoàn: $30,000 cứu trợ Quảng Nam (LM. Nguyễn Bá Thông, Miền Đông Nam, trách nhiệm điều hợp)
- Nhóm Tình Thương & Liên Đoàn: $35,000 cứu trợ Miền Trung do Linh Mục, Nữ Tu, Chùa, Hồng Thập Tự, Giáo Chức VN trách nhiệm điều hợp)

* Số tiền Liên Đoàn đã giao, được dùng để mua gạo, mì, quần áo, sách vở, học cụ, thuốc men… cấp phát cho đồng bào - ưu tiên trẻ em và người già, không phân biệt lương giáo.

Xin chân thành cảm tạ quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Phong Trào và quý Ân Nhân hưởng ứng giúp cứu trợ

Món Quà DÂNG CHÚA trong LỄ GIÁNG SINH ý nghĩa nhất chính là MÓN QUÀ TÌNH THƯƠNG DÀNH CHO NẠN NHÂN LŨ LỤT!!!