Hân Hoan Chúc Mừng Tân Linh Mục & Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ

Cộng Đồng Dân Chúa đón nhận tin vui và hân hoan chúc mừng tân Linh mục và tân Phó tế Việt Nam tại Hoa Kỳ:

Phó tế Stephano Lê Thành Tựu, dòng Cát Minh, đã được GM Phụ tá Tổng Giáo phận New York truyền chức Linh mục ngày 14 tháng 12 năm 2007.

• Phó tế Bùi P Thọ, Dòng Don Bosco, sẽ được GM Stephen Blaire, DD, giáo phận Stockton truyền chức lúc 10g sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2007.

• Phó tế Phanxicô Xaviê Trần Gia Điền, CSsR, sẽ được GM Gabino Zavala truyền chức Linh mục vào ngày 05 tháng 1 năm 2007 tại St. Christopher Church, West Covina, California.'

• Phó tế Giuse Têrêsa Lê Trọng Hùng, CSsR, sẽ được GM Gabino Zavala truyền chức Linh mục vào ngày 05 tháng 1 năm 2007 tại St. Christopher Church, West Covina, California.

• Thầy Phaolô Trần Ngọc Thanh Hải, sẽ được Đức Tổng Giám mục Giáo phận Oklahoma City, Oklahoma, trao ban Thừa tác vụ Phó tế ngày 27 tháng 12 năm 2007.

• Thầy Giacobê Nguyễ Quốc Văn thuộc giáo phận Tulsa, OK, đã được phong Phó Tế tại St. Meinrad, Indianapolis do GM Buechlein, ngày 27/10/2007.

• Thầy Nguyễn Ngọc Lâm thuộc giáo phận St. Augustine, FL, đã được phong Phó tế tại ĐCV Sacred Heart, WI., do GM Galeone, ngày 17/11/2007.


Cộng Đồng Dân Chúa hân hoan chúc mừng các Tân Chức và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống đầy tràn ân sủng và thánh hóa các Linh mục và Tu sĩ của Chúa trên con đường tông đồ phục vụ và loan báo Tin Mừng ơn cứu độ.