Trước thượng đỉnh tại Lisbonne (4-5/4)

VATICAN 24/1/2003 (ZENIT.org).- "Xin châu Âu nhận lãnh những trách nhiệm riêng mình vì lợi ích châu Phi", nhiều hiệp hội công giáo xin, theo tường thuật của thông tấn xã Fides, cơ quan của Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc (x. http://www.fides.org).

Chấm dứt những chiến tranh châu Phi, giải quyết các vấn đề nợ công cộng, diệt trừ bịnh SIDA, cứu giúp những dân tị nạn, vổ võ chính phủ tốt. Đó là những yêu cầu do tổ chức Pax Christi gởi cho các Nước châu Âu, cũng như do Caritas và tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Phát triển và tình Liên đới (CISDE) trước thượng đỉnh giữa Liên hiệp châu Âu và châu Phi, sẽ hợp tại Lisbonne những ngày 4 và 5/4 sắp tới.

Trong một văn kiện với tiêu đề "Từ Caire tới Lisbonne: ước chi UE và châu Phi làm việc chung vì một sự hợp tác mới", ba cơ quan công giáo đề nghi một loạt những vấn đề phải nghiên cứu để giải quyết những sự dữ châu Phi.

Trước hết, người ta xin chấm dứt những vụ xung đột châu Phi, kể cả nhờ các luật pháp, được chấp thuận hặc do các Nước châu Âu, hoặc do các Nước châu Phi, vì một sự sáng sủa tài chánh lớn hơn của các công ty buôn bán tại châu Phi.

Bằng cách này, người ta ngăn chận những tài nguyên địa phương bị xử dụng để tài trợ chiến tranh, và ngược lại được đầu tư cho công ích.

Hơn nữa, châu Âu phải cam kết cung cấp một trợ giúp đủ cho hàng triệu người tị nạn của lục địa. Muốn cất cánh sự phát triển chân chính của châu Phi, những người ký vào trong văn kiện đề nghi với các người lãnh đạo châu Âu và châu Ph phải triệt để cam kết cổ võ chánh phủ tốt và nhất là cổ võ chấp nhận nhũng luật lệ thương mại công bằng hơn.

Và phải có điều đó, nhất là sau khi Liên hiệp  châu ra đời, một Liên hiệp đã tạo ra một tên khổng lồ kinh tế có nguy cơ đè bẹp dứt khoát các nền kinh tế châu Phi.

Văn kiện yêu cầu châu Âu xử dụng 0,7% Sản phẩm Nội địa Nặng của mình để giúp đỡ châu Phi.