LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
TẤM LÒNG VÀNG - CỨU TRỢ BÃO LỤT VIỆT NAM (tiếp theo)
Chân thành cảm tạ quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Phong Trào và quý Ân Nhân hưởng ứng giúp cứu trợ.

BÁO CÁO SƠ KẾT TÀI CHÁNH CỨU TRỢ BÃO LỤT Tính tới ngày 8 tháng 12, 2007

Chi:
Liên Đoàn đã gởi đi:

1) Ủy Ban Bác Ái Xã Hội, thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:
- đợt một: $50,000 (ứng trước từ quỹ Yểm Trợ GHVN)
- đợt hai: $40,000 (VietCatholic và Liên Đoàn phối hợp)

trong đó có $10,000 quý ân nhân nhờ đưa Giáo Phận miền Bắc.

2) Quý ân nhân nhờ gởi:
- Dòng MTG Cái Mơn: $10,000
Tổng cộng đã gởi: $100,000


Thu: $137,196.79 (tổng cộng 8 đợt)
Còn lại: $37,196.79


Đợt 8 nhận tính tới ngày 8 tháng 12, 07: ($66,162.55)

Đợt 8: Số tiền nhận tính tới ngày 8 tháng 12, 07: ($66,162.55)
Thứ tự Tên Ân nhân Địa chỉ Số tiền
01. VietCatholic, (Rev. Trần Công Nghị), Claremont, CA $40,000
02. Queenship of Mary Church, (Rev. Nguyễn Huy Quyền), Glen Ellyn, IL $3,300
03. Cộng Đoàn An Phong, Altadena, CA $3,100
04. GX Đức Mẹ Fatima, (Rev. Huynh Nguyen) Fort Worth, TX $2,600
05. Vietnamese Holy Martyers Parish, đợt 2 (Rev. Nguyễn V. Kiên), Honolulu, HI, $1,000
06. CĐ Công Giáo CTTĐVN (Rev. Bùi Minh Tâm), Worcester, MA$2,236.55
07. CĐ Thánh Giuse, (Rev. Bùi Minh Tâm), Woonsocket, RI $800
08. Giáo Đoàn Thánh Andrê Dũng Lạc (Rev. Bùi Dũng), Indialantic, FL $1,068
09. Marywood Center, Orange County, CA $743
10. GX Đức Mẹ La Vang, (Rev. Peter Mầu Nguyễn), Tucson, AZ $2,000
11. Dòng MTG Quinhơn (dòng $1000, thân hữu $690) Daly City, CA $1,690
12. CĐCG Việt Nam, đợt 2 (Rev. Nguyễn Bảy), Columbus, OH $2,000
13. G/Đ Đền Tạ Lòng Thương Xót Chúa, Allentown, PA $300
14. G/Đ Nhiem D Pham, Orange, CA $1,000
15. OB Nguyễn Ngọc Đối, Kenner, LA $500
16. Cuong Q. Phan, Forest Hills, NY $500
17. Douglas Q. Tran & Thanhlien T Nguyen, Shelton, CT $500
18. Paul Truong & Le Hong Van, Rento, WA, đợt 2 $300
19. Kien M Pham, Herndon, VA $300
20. Nguyen Thuy Xuan, Eagan, MN $200
21. Đỗ Văn Tín & Đỗ Thị Ngọc Diệp, San Antonio, TX $200
22. Vinh Quang Nguyen, Lynnwood, WA $100
23. Rev. Joseph Sỹ Kim, Burton, MI $100
24. Hien V Hoang, Stockton, CA $50
25. Lena Tran, Rehoboth, MA $50
26. Hao V. Tran, West Covina, CA $50
27. Ninh Bui & Huong Vu, Union City, CA $200
28. Hoang Gia Linh & Thu Cuc, Garden Grove, CA $100
29. Phung Truong, Kansas City, MO $40
30. Tinh Th Nguyen, Fullerton, CA $20
31. Hung Van Nguyen & Khue Nguyen, Houston, TX $300
32. Qua Thi Nguyen, (Nguyen Liquors, Inc), đợt 2 Dakota Dunnes, SD $200
33. Thai & Kim Lien Nguyen, Oklahoma City, OK $100
34. Bùi Thi & Pham Liên, Sacto, CA $100
35. Khuynh & Quang V Hoang, Baker, LA $100
36. Duyên Tạ, Blaine, MN $50
37. Thanh Hoang, Arvada, CO $50
38. Steve Pham & Jennifer Nguyen, Kentwood, MI $15
39. Rev. Joseph Nguyễn Thanh Liêm, Toccoa, GA $200

Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn Joseph Nguyễn Thanh Liêm có thư riêng gởi đến cám ơn quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Phong Trào và quý Ân Nhân, cũng như sẽ cùng các Linh Mục khác dâng các Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho tất cả quý vị ân nhân và gia đình.

Hiện nay, như báo chí loan tin, hậu quả của cơn lũ lụt Lekima chưa kịp khắc phục thì vài cơn bão lụt khác kéo đến hoành hành ở Việt Nam, đặc biệt tại miền Nam, Trung và Bắc, gây thêm nhiều thiệt hại về nhân mạng, tài sản, nhà cửa cho hàng chục ngàn đồng bào vô tội. Xin quý ân nhân tiếp tục bảo nhau rộng tay đóng góp. Hạn chót chiến dịch giúp bão lụt: 25 tháng 12, 2007.

Mọi đóng góp, xin đề: LIEN DOAN CGVN - Bão Lụt
gởi về: Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ
231 Rothell Road Extension
Toccoa - Georgia 30577