LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

TẤM LÒNG VÀNG - CỨU TRỢ BÃO LỤT VIỆT NAM (tiếp theo)
Chân thành cảm tạ quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Phong Trào và quý Ân Nhân hưởng ứng giúp cứu trợ:
Tổng Cộng 7 đợt = $71,034.24

Đợt 7 nhận tính tới ngày 26/11/07 = $13,432.00
Số thứ tự Tên Địa chỉ Số tiền
01. C/Đ CGVN Giáo Xứ Thánh Giuse, (Rev. Bùi Sĩ Khuê) Beaumont, TX $5,200
02. GX Đức Mẹ Lộ Đức, (Rev. Hoàng Văn Thiên) Houston, TX $5,000
03. Cộng Đoàn CGVN St. Justin, (Rev. Nguyễn Việt) Houston, TX $942
04. Holy Family Parish Community, (Rev. Vũ Ngọc An) Hillcrest Heights, MD $200
05. Rev. Nguyễn Anh Tuấn Ventura, CA $100
06. Church of St. Peter Forest Lake, MN $50
07. Trần Văn Khiết Wichita Falls, TX $200
08. Sang Tran Thunder Bay, Canada $100
09. Phuc Pham Oklahoma City, OK $50
10. TNTT Kitô Vua Houston, TX $110
11. Trường Giáo Lý & Việt Ngữ, St. Andrew Trong Biloxi, MS $50
12. Hồ Thị Quý Houston, TX $500
13. Dung Nhât Nguyễn, Brooklyn Park, MN $300
14. Hoai K Vu Springfield, MA $200
15. Paul Truong & Le Hong Van Renton, WA $200
16. Nguyễn Thị Minh Tâm Houston, TX $100
17. Liên Phan Worcester, MA $100
18. Phan V Minh & Dang Thi Dao Renton, WA $300

Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn Joseph Nguyễn Thanh Liêm đã có thư riêng gởi đến cám ơn quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Phong Trào và quý Ân Nhân trên, cũng như sẽ cùng các Linh Mục khác dâng các Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho tất cả quý vị ân nhân và gia đình.

Liên Đoàn đã ứng trước $50,000 trích từ Quỹ Yểm Trợ GHVN gởi về Ủy Ban Bác Ái & Xã Hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vào ngày 1/11/2007. (Xin xem Thư Xác Nhận của Ủy Ban và GIẤY BÁO Ngân Hàng ở Việt Nam xác nhận vừa gởi sang, kèm dưới đây).

Những đóng góp của quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn, Hội Đoàn và quý Ân Nhân sẽ được gởi trực tiếp về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Ủy Ban Bác Ái & Xã Hội để được phân phối theo nhu cầu của địa phương bị bão lụt tàn phá. Hiện nay, như báo chí loan tin, hậu quả của cơn lũ lụt Lekima chưa kịp khắc phục thì vài cơn bão lụt khác kéo đến hoành hành ở Việt Nam, đặc biệt tại miền Trung và miền Bắc, gây thêm nhiều thiệt hại về nhân mạng, tài sản, nhà cửa cho hàng chục ngàn đồng bào vô tội. Xin quý ân nhân tiếp tục bảo nhau rộng tay đóng góp. Hạn chót chiến dịch giúp bão lụt: 25 tháng 12, 2007.

LM Giuse Nguyễn Thanh Liêm

Mọi đóng góp, xin đề: LIEN DOAN CGVN - Bão Lụt
gởi về: Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ
231 Rothell Road Extension
Toccoa - Georgia 30577

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI

72/12 Trần Quốc Toản. P.8, Q.3, TP.HCM
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn
ĐT: 08.8208716