HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI

72/12 Trần Quốc Toản. P.8, Q.3, TP.HCM
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn
ĐT: 08.8208716
VT. số 035/VT/07/UB BAXH


Ngày 01-12-2007

Lời Kêu Gọi Trợ Giúp Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt NamKính gửi: Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,
Quý cha, Quý Tu sĩ, Quý anh chị em tín hữu, Quý vị ân nhân và các tổ chức

Kính thưa: Cha Chủ tịch Liên đoàn, Quý cha, Quý tu sĩ và anh chị em thân mến,

Mấy cơn bão liên tiếp (số 5-6 trong tháng 10-11) và các trận mưa kéo dài đã gây nên 5 trận lũ lụt khủng khiếp tàn phá các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi thuộc 4 giáo phận Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn.

Hàng trăm người đã chết và mất tích, hàng trăm ngàn nhà cửa, cơ sở bị hư hại, tài sản bị cuốn trôi, đồng ruộng nương rẫy bị vùi lấp. Hàng trăm ngàn người đang lâm cảnh đói khổ, bệnh tật.

Uỷ Ban Bác ái Xã hội (UB BAXH) thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) trong 2 tháng qua đã tích cực giúp đỡ các giáo phận bị thiên tai. Tổng số tiền là 1.120.000.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng thấm vào đâu trước nhu cầu lớn lao để ổn định cuộc sống của các nạn nhân.

Sau khi hội ý với các vị lãnh đạo trong Giáo hội, Uỷ Ban BAXH đã thực hiện một số công tác như sau:

1. UB BAXH lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của các giáo phận tại Việt Nam.

2. Để việc cứu trợ được mau chóng, kịp thời và hiệu quả, các giáo phận cũng như các tổ chức giáo xứ, dòng tu có thể chuyển thẳng đến các giáo phận đang gặp thiên tai qua địa chỉ của các Toà Giám mục tại cuối thư kêu gọi này.

3. Trong trường hợp giáo phận, tổ chức hay cá nhân trong cũng như ngoài nước không thể đến cứu trợ trực tiếp, UB BAXH thuộc HĐGM VN sẵn sàng làm chiếc cầu nối để chuyển giao cho các nạn nhân những số tiền và phẩm vật cứu trợ.

UB BAXH sẽ tiếp nhận tại địa chỉ văn phòng:
72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại: 84.8.8208716
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

Tài khoản của Uỷ Ban BAXH
Xin gửi về địa chỉ: 29 Bến Chương Dương Str. Dist.1
Hochiminh City, Vietnam
Ngân hàng: Vietcombank, Bank for Foreign Trade of Vietnam
Hochiminh City Branch
Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Sơn
Address 1B Tôn Thất Tùng, Dist 1, HCM City Vietnam
Số tài khoản bằng USD: 007137 2360 874
bằng Euro: 0071142360889
bằng VNĐ: 007100 236 855

4. Uỷ Ban BAXH đã quyết định gửi thêm 1 tỷ cứu trợ khẩn cấp và phục hồi cho các giáo phận đang bị thiên tai.

5. Uỷ Ban mong ước các giáo phận này chia sẻ cho mọi anh chị em khốn khổ, không phân biệt tôn giáo hay bất cứ điều kiện nào vì tất cả đều thuộc gia đình Thiên Chúa.

6. Uỷ Ban mong ước các vị có trách nhiệm trong Ban BAXH giáo phận gặp thiên tai theo sát tình hình, tìm hiểu nhu cầu của giáo phận trong việc phục hồi và ổn định đời sống các nạn nhân và báo cáo về Uỷ Ban BAXH để có thể chuẩn bị cho các công tác tiếp theo. Xin các giáo phận cũng báo cáo về UB BAXH số tiền và phẩm vật thu nhận được trong công cuộc cứu trợ để có thể làm tổng kết cho Hội đồng Giám mục Việt Nam.

7. Uỷ Ban BAXH đã cử 2 nhân viên sang Ấn Độ và 9 người học “Khoá Cảnh báo và Đề phòng Thiên tai” ở Việt Nam để chuẩn bị có một chương trình đào tạo cụ thể về việc này cho các giáo phận, hầu giảm bớt số người chết và thiệt hại vật chất như trong các trận bão lũ vừa qua.

Kính thưa Cha Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ và Quý vị ân nhân,

Trước những công việc cụ thể của UB BAXH thuộc HĐGM VN đã thực hiện nhưng với số tiền và vật phẩm Quý ân nhân gửi đến để giúp đỡ các nạn nhân bị bão lụt, cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ trước những thiệt hại to lớn mà các nạn nhân trong những trận bão tại Việt Nam đang phải hứng chịu. Chúng con ước mong đón nhận được sự yểm trợ của Cha Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ, Quý cha, Quý Tu sĩ, Quý anh chị em tín hữu, Quý vị ân nhân và các tổ chức tận tình giúp đỡ để các nạn nhân bớt phần khổ cực và sớm ổn định cuộc sống.

Chúng con xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của cha Chủ tịch Liên đoàn CGVN và Quý vị ân nhân. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả Quý vị.
Nhân dịp này, chúng con cầu chúc tất cả Quý vị một mùa Giáng Sinh an lành và một Năm Mới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Thân ái kính chào,

GM. Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Chủ Tịch UB BAXH
Thuộc HĐGM VN


Letter of Appeal for Relief of Floods and Storm Victims in VietnamCATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF VIETNAM
COMMISSION ON CHARITY AND SOCIAL ACTIONS
72/12 Tran Quoc Toan St., W.8, D. 3, HCMC
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn
Tel.: 84.(0)8.8208716
Ref. No 035/VT/07/UB BAXH


December 1st, 2007

Reverend Father President of the Federation of Vietnamese Catholics in the U.S.A.,
Reverend Fathers, Religious Brothers and Sisters, Believers, Benefactors and Organisations,

Reverend Father President, Religious Brothers, Sisters,and Benefactors,

A series of successive storms (No 5 – 6 in October and November) and long-lasting rains caused five terrible floods which ravaged the provinces of Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien, Quang Nam and Quang Ngai of the four dioceses of Vinh, Hue, Da Nang and Qui Nhon.

It was reported of hundreds of deaths and missing, hundred thousands of houses, institutions damaged, assets swept away, rice fields and milpas buried. Hundred thousands of people fall into poverty and diseases.

The Commission on Charity and Social Actions (CCSA) of the Catholic Bishops’ Conference of Vietnam (CBCV) has been actively helping the dioceses affected by natural calamities in the last two months. The total supported amount is VND 1,200,000,000. However, the amount is not sufficient in the face of great needs to stabilize the life of the victims.

After consulting with the leaders of the Church, the CCSA has undertaken some tasks as follows:

1. The CCSA appealed for help of the dioceses in Vietnam.

2. For rapid, timely and efficient relief service, the dioceses as well as parishes, religious congregations can directly transfer their support to the dioceses being affected by natural calamities (following the addresses of the dioceses noted at the end of this letter).

3. In case the dioceses, organisations or individuals, at home and abroad, could not come to the places for direct relief, the CCSA of the CBCV is willing to work as intermediate body to transfer relief in money or in kinds to the victims. The CCSA will receive the relief at the office address : 72/12 Tran Quoc Toan St., Ward 8, Dist. 3, HCMC

Tel. : 84.(0)8.8208716
Email : ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn
The accounts of the CCSA :
Address of Bank : 29 Ben Chuong Duong St., Dist.1
Hochiminh City, Vietnam
Bank: Vietcombank, Bank for Foreign Trade of Vietnam
Hochiminh City Branch
Account Holder: Nguyen Ngoc Son
Address : 1B Ton That Tung, Dist 1, HCM City Vietnam
USD Account No: 007137 2360 874
Euro Account No: 0071142360889
VND Account No: 007100 236 855

4. The CCSA decided to transfer an additional amount of VND 1 billion for emergency assistance and rehabilitation to the dioceses being affected by natural calamities.

5. The CCSA expected the assisted dioceses to distribute support to people in wretchness regardless of their religion or any conditions as everyone is of the God’s family.

6. The CCSA expects the responsible persons of the diocesan CCSAs of the dioceses affected by calamities to closely monitor the situation, to study the needs in the diocese to rehabilitate and stabilize the life of the victims and report it to the CCSA in order to be able to prepare for following tasks. It is also expected that the dioceses will report to the CCSA the amount and received support in kinds during the work of relief so that the CCSA could prepare the sum-up to the CBCV.

7. The CCSA has assigned 2 staff members to India and 9 persons to attend the training course on “Natural Calamities Warning and Prevention” in Vietnam to prepare for a specific training course on this to the dioceses, in order to reduce deaths and material damages as seen in the recent floods and storms.

Dear Father President of the Federation and Benefactors, for concrete works implemented by the CCSA of the CBCV to help the victims affected by natural calamities, what we have received from benefactors, including money and articles, just met a very small part of their needs in the face of considerable losses being suffered by the victims of calamities in Vietnam. We do expect to receive support of the Father President of the Federation, Fathers, Religious Brothers and Sisters, Believers, Benefactors and organizations with all your heart to help the victims lessen their misery and soon stabilize their life.

We sincerely express our thanks for your generosity, Father President of the Federation and Benefactors. May God greatly pay you all.

On this occasion, we wish you a Peaceful and Merry Christmas and New Year brimful of God’s grace.

Yours truly,

Bishop Dominic Nguyen Chu Trinh
President - CCSA, CBCV