PHÂN ƯUChúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Bà Matta Nguyễn Thị Bài,chị ruột của Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách

mới qua đời lúc 1:30 sáng ngày 12/10/2006 (giờ VN)

tại Giáo xứ Đại Điền, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà. Hưởng thọ 86 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm tại tư gia lúc 19 giờ 30, ngày 12/10/2006

Di quan lúc 4 giờ 30 ngày 13/10/2006

Thánh lễ An táng tại nhà thờ Giáo xứ Đại Điền lúc 5 giờ 00 sáng, ngày 13/10/2006.

An táng tại nghĩa trang Giáo xứ CÂY VÔNG.

Toàn thể Ban Biên Tập VietCatholic và độc giả

xin chia buồn với Đức Ông và gia đình.

Xin Chúa nhân lành sớm đưa linh hồn Bà Matta

về nơi hằng sống là Quê Trời.


Thành kính phân ưu

LM Trần Công Nghị và

toàn Ban VietCatholic