Đức Benedictô nói về kinh Mân Côi và các xứ Truyền Giáo“Hãy mang Tình Yêu của Thiên Chúa đến cho Mọi Người:

CASTEL GANDOLFO, Italy, OCT.1, 2006 (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm nay trước lúc đọc Kinh Truyền Tin trứa với những đoàn người tại nhà nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo

Anh Chị Em thân mến:

Hôm nay, ngày thứ nhất tháng October, tôi muốn suy tư về hai phương diện đặc điểm của tháng này trong cộng đồng giáo hội: đọc kinh Mân Côi và sự dấn thân cho các xứ truyền giáo.

Thứ Bảy tới, ngày 7 Oct., chúng ta cử hành lễ Đức Trinh Nữ Man Côi; dường như mỗi năm Đức Mẹ mời chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của kinh này, rất đơn giản và rất sâu xa.

Đức Giáo Hoàng quí mến của chúng ta Đức Gioan Phaolo II là một vị tông đồ cả kinh Mân Côi. Chúng ta nhớ ngài quì gối với tràng hạt trong tay, chìm đắm trong sự chiêm ngưỡng Chúa Kitô, như chính ngài đã mời chúng ta làm với Tông Thư “Rosarium Virginis Mariae.”

Kinh Mân Côi là một kinh chiêm niệm và tập trung vào Chúa Kitô, không phân cách với sự suy gẫm Kinh Thánh. Đó là kinh của người Kitô hữu tiến bước trong sự hành hương đức tin, trong sự theo Chúa Giêsu, có Đức Maria đi trước. Tôi muốn mời anh chị em, thưa anh chị em thân mến, đọc kinh mân côi trong gia đình trong tháng này, và trong các cộng đồng và giáo xứ, cầu cho sứ vụ Giáo Hội và cho hoà bình thế giới.

Tháng October cũng là tháng truyền giáo, và trong ngày Chúa Nhật 22 Oct. chúng ta cử hành Ngày Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo. Giáo Hội tự bản tính là truyền giáo. “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20:21), Chúa Giêsu phục sinh đã nói với các tông đồ của Người trong Phòng Tiệc.

Sứ vụ của Giáo Hội là sự nối dài sứ vụ của Chúa Kitô: đem tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người, bằng cách rao giảng đức bác ái với những lời và chứng từ cụ thể. Trong sứ điệp gởi ngày Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo sắp tới tôi muốn trình bày đức bác ái chính xác như “linh hồn của sự truyền giáo.”

Thánh Phaolo, tông đồ các Dân Ngoại, đã viết: “Tình yêu Đức kitô thối thúc chúng tôi” (2 Cor 5:14). Mong sao mỗi người kitô hữu lấy những lời này làm của mình, trong sự kinh nghiệm vui mừng đuợc làm một thừa sai tình yêu ở đó, nơi Chúa quan Phòng đã đặt họ, hầu với sự khiêm tốn và can đảm, phục vụ tha nhân không với những hậu y, và đạt được trong sư cầu nguyện sức mạnh của đức bác ái vui mừng và cần cù (“Deus Caritas Est,” 32-39_.

Quan thầy phổ quát của các xứ truyền giáo, cùng với Thánh Phanxicô Xavie, là Thánh Theresa hài Đồng Giêsu, trinh nữ cát minh và tiến sĩ Giáo Hội, mà trên thực tế chúng ta mừng kỷ niệm hôm nay. Mong sao ngài, là đấng đã chỉ cho con đường “đơn sơ” tới sứ thánh thiện như kẻ tin tưởng phó thác trong tình yêu của Thiên Chúa, giúp chúng ta nên những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng đức bác ái. Xin Đức Maria Chí Thánh, trinh nữ của kinh mân côi và nữ vương các xứ Truyền Giáo, dẫn tất cả chúng ta tới Chúa Kitô Đấng Cứu Dộ chúng ta.

[Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]

Tôi vui mừng chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh qui tụ ở đây hôm nay, gòm có những người hành hương từ Rotterdam, những kẻ đang cử hành kỷ niện 5o năm ngày thành lập giáo phận của họ.

Trong tháng October này, dâng kính Kinh Thánh Mân Côi, chúng ta suy niệm với Đức Maria về những mầu nhiệm cứu rỗi chúing ta, và chúng ta xin Chúa giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết những sự lạ lùng Chúa đã làm cho chúng ta. Xin Thiên Chúa đổ tràn đầy anh chị em tính yêu của Người và xin Người ban xuống trên tất cả các kẻ thân yêu của anh chị em những phúc lành niềm vui và bình an của Người.