Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI cầu chúc cho Hội Nghị Quốc Tế về Liban được mang lại những thành quả cụ thể.

Tin Roma (Apic 26/07/2006) - Cuộc Họp Thượng Ðỉnh Quốc Tế về Liban do sáng kiến của Chính Phủ Ý, đã diễn ra tại Bộ Ngọai Giao của chính phủ Italia, ở Roma vào ngày thứ Tư 26 tháng 7 năm 2006. Cuộc Họp đã quy tụ những vị trách nhiệm chính trị thế giới như Ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Tiến Sĩ Condolezza Rice, Ngọai Trưởng Hoa Kỳ, những vị Ðại Diện cho Liên Hiệp Âu Châu, những vị Bộ Trưởng Ngọai Giao của các quốc gia khối Á Rập như Liban, Ai cập, Arập Saudi, và những bộ trưởng ngọai giao của các quốc gia âu châu như Pháp, Ý và Liên Bang Nga. Toà Thánh Vatican được mời tham dự với tư cách là Quan Sát Viên; và phái đoàn Toà Thánh do Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, bộ trưởng ngọai giao của Toà Thánh, hướng dẫn.

Vào chiều ngày áp cuộc Họp Thượng Ðỉnh, tức ngày 25 tháng 7 năm 2006, từ nơi nghỉ hè tại Les Combes, vùng Valle d'Aosta, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã ngỏ lời với các ký giả đang tụ họp tại sân Biệt Thự Nghỉ Hè như sau: "Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho cuộc Họp mang lại những hoa trái và đưa ra những kết quả cụ thể cho hoà bình ngay hôm nay, và cho một giải quyết các vấn đề từ tận gốc rễ... Tôi hy vọng người ta sẽ tìm được những giải pháp ổn định và lâu dài... Tôi có cảm tưởng là trong lúc này, vấn đề bắt đầu chuyển động... Tôi tin rằng những lời cầu nguyện không phải là điều vô ích."

Ðược biết, trước khi gặp các ký giả tại Sân Biệt Thự, Ðức Thánh Cha đã đi dạo và đến cầu nguyện tại một Nhà Nguyện gần đó, Nhà Nguyện kính Ðức Mẹ dưới tước hiệu "Ðức Bà ban ơn Lành Bệnh". Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện riêng khoảng nửa giờ, rồi sau đó, ngài ngỏ đôi lời vắn tắt với các tín hữu hiện diện và mời gọi họ hãy cầu nguyện cho hoà bình.