Tòa Án Tối Cao của Costa Rica phủ quyết hôn nhân đồng tính

Sane Jose (CNA).- Hãng tin tức Notivida tường thuật cho biết rằng Tòa Án Tối Cao của quốc gia Costa Rica đã chính thức công bố hôn nhân đồng tính là hoàn toàn vi hiến.

Vụ tranh cãi về việc hợp pháp hóa các cặp hôn nhân đồng tính được đem ra trước toà án vào năm 2003 bởi một vị luật sư người bản xứ là Castrillo Fernandez, người tranh luận rằng việc giới hạn hôn nhân chỉ dành cho những người khác phái không thôi là kỳ thị. Tòa Án Tối Cao đã phủ quyết kiểu lập luận của Ông ta với 5 phiếu chống và 2 phiếu thuận.

Các vị thẩm phán nói rằng việc tố cáo là có sự kỳ thị chỉ đơn giản là sự bịa đặt bởi vì “khái niệm của hôn nhân như được ghi rõ trong Hiến Pháp Chánh Trị từ lâu đời của quốc gia rằng nó phải là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ.”

Chánh Thẩm Luis Fernando Solano đề nghị rằng vấn đề này nên được quốc hội Costa Rica đảm trách để đưa ra một luật lệ cụ thể cho những cuộc hiệp kết dân sự. Hãng tin tức Notivida cũng tường thuật cho biết rằng hầu hết các vị thẩm phán đều đồng ý rằng tòa án có thể ban ra một phán lệnh khác trong tương lai nếu những thay đổi về luật lệ được ban hành.

Với hơn ¾ dân số Costa Rica là Công Giáo La Mã, Solano nói rằng: “những nguyên tắc về tư pháp, chứ không phải về tôn giáo, đã được đem ra áp dụng cho lần phán quyết này.” Các nhà lập pháp Costa Rica không thể nào đưa ra loại hiến pháp về sự hiệp kết dân sự tương phản với quan điểm của Giáo Hội.

Đức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Giáo Dân, đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng, “việc nhìn nhận tính hợp pháp của những vụ hiệp kết về mặt dân sự chính là bước đi đầu tiên trong việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.”