PHÁT DIỆM 15/05/06 - Từ ngày 8-5 đến 15-5-2006, 19 trong số hơn 40 linh mục đang phụ trách các giáo xứ trong giáo phận Phát Diệm đã được thuyên chuyển nhiệm sở.

Đưa Linh Mục về xứ Tân Khẩn
Từ khoảng trên mười năm nay, việc thuyên chuyển các cha xứ tại giáo phận Phát Diệm đã trở thành một sinh hoạt bình thường. Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến cùng các linh mục trong giáo phận đã bàn bạc và cùng thống nhất: khi nhận một giáo xứ mới, cha xứ sẽ trông coi giáo xứ đó trong khoảng 6 đến 7 năm.

Trong lần thuyên chuyển này, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến đã đích thân đưa các cha tới tận nhiệm sở mới với những nghi thức tuy ngắn gọn nhưng cũng rất trang trọng và ý nghĩa.

Mỗi giáo xứ đều có những hoàn cảnh và đặc tính riêng đòi hỏi những quan tâm mục vụ khác nhau. Mỗi linh mục cũng có những khả năng riêng, có những điểm mạnh và điểm yếu.

Linh Mục về nhận xứ Vô Hốt
Về phía giáo dân, mỗi lần thuyên chuyển dĩ nhiên gây ra những lưu luyến nhớ thương, nhưng đổi lại, sinh hoạt trong giáo xứ sẽ trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn, tươi trẻ và sinh động hơn nhờ tích luỹ được những điểm mạnh từ các đường hướng mục vụ khác nhau của các cha xứ.

Còn với các linh mục, việc thuyên chuyển cũng ít nhiều gây ra những xáo trộn trong đời sống của các ngài, nhưng đời sống mục vụ sẽ tránh được những đơn điệu tẻ nhạt, sự khô khan cằn cỗi.

Dĩ nhiên việc thuyên chuyển các cha xứ cũng có những khó khăn, nhưng đó là một thay đổi cần thiết vì nếu phát huy được những mặt tốt, những thay đổi như thế có thể tạo bầu khí mới và là cơ hội thuận tiện cho việc phát triển cũng như đa dạng hoá các sinh hoạt mục vụ.