"Thiên Chúa tiếp tục Kêu gọi những Thiếu Niên, những Thanh Niên và những người Trưởng Thành"

VATICAN (Zenit.org).-Bài Huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 7/5 trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương vào ban trưa với 10 ngàn người qui tụ trong Quảng Trường thánh Phêrô.

* * *

Anh Chị Em thân mến

Trong Ngày Chúa Nhật thứ Bốn Mùa Phục Sinh, Chú Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho các Ơn Gọi, tôi đã được vui mừng phong chức trong Vương Cung Thánh Pherô 15 tân linh mục của Giáo Phận Roma.

Cùng với các tân linh mục này, tôi nghĩ tới tất cả những người, trong mọi phần thế giới đồng thời nhận lãnh chức linh mục, chúng tôi đặt các tân linh mục này trong tay Đức Maria, đang khi cầu khẩn sự cầu bàu của ngài xin làm gia tăng con số những người chấp nhận lời mời của Chúa Kitô hầu theo Người trên con đường chức linh mục và đời sống thánh hiến.

Năm nay, chủ đề Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các Ơn Gọi là "Ơn Gọi trong Mầu Nhiệm của Giáo Hội." Trong sứ điệp tôi đã gởi cho toàn thể cộng đồng giáo hội nhân dịp này, tôi nhắc lại kinh nghiệm của những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, sau khi gặp Người trên bờ hồ và trong các làng mạc xứ Galilêa, được quyết rũ bởi sức hấp dẫn và tình yêu của Người

Ơn gọi Kitô hữu luôn luôn bao hàm việc đổi mới tình bạn cá nhân này với Chúa Giêsu Kitô, tình bạn ban ý nghĩa cho sự sống của ta và làm cho ta sẵn sàng vì Nước Thiên Chúa.

Giáo Hội sống từ tình bạn này, được nuôi dưỡng bởi lời và các bí tích, những thực tại thánh được giáo phó cách riêng cho thừa tác vụ các giám mục, linh mục và phó tế, được hiến thánh bởi bí tích những chức thánh. Vì lẽ này, như tôi đã nhấn mạnh cũng trong sứ điệp đó, sứ vụ của linh mục thì không thể thay thế và, dầu trong một số vùng thiếu hàng giáo sĩ, không nên nghi ngờ là Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi những thiếu niên, những thanh niên và những người trưởng thành từ bỏ mọi sự để hiến mình cho việc rao giảng Tin Mừng và thừa tác vụ mục vụ.

Một con đường đặc biệt khác để theo là ơn gọi tới đời sống thánh hiến, được diễn tả trong một sự sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, hoàn toàn dâng hiến cho Chúa, trong sự chiêm niệm và cầu nguyện, được dành cho việc phục vụ các anh em, cách riêng cho những kẻ bé mọn và nghèo khó.

Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng hôn nhân Kitô hữu là một ơn gọi nên thánh theo trọn nghĩa của tiếng, và gương của những cha mẹ thánh thiện là điều kiện thuận lợi đầu tiên cho việc nở hoa những ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Anh Chị Em thân mến, chúng ta hãy nài xin sự cầu bầu của Đức Maria, Mẹ Giáo Hội, cho các linh mục, và các người nam và nữ tu sĩ; hơn nữa, chúng ta hãy cầu nguyện, sao cho những hột giống đức tin mà Chúa gieo trong tâm hồn các tín hữu sẽ chín mùi và sinh những trái thánh thiện trong Giáo Hội và trong thế giới.

Sau khi đọc kinh Regina Caeli Đức Thánh Cha chào các người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện ở đây, gòm có những bạn hữu và những khách của Vệ Binh Thụy Sĩ Giáo hoàng, đang cử hành 500 năm kỷ niệm, và một phái đoàn của Tổ Chức các Chủ Tịch Giới Trẻ Canada.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về Chúa chúng ta là mục tử tốt lành, nhắc chúng ta nhớ răng chúng ta phải để lòng trí chúng ta quen với tiếng gọi của Người và đi theo lối đi con đàng của Người. Mong sao cho mùa Phục Sinh này đào sâu lòng muốn của chúng ta bước đi trong chân lý và tình yêu của Người. Trên mỗi người trong anh chị em hiện diện, tôi cầu xin những phúc lành hòa bình và khôn ngoan của Thiên Chúa.