Ơn Gọi nơi các trường Đại Học

Đức Thánh Cha Nói Các Trường Đại Học Phải Giáo Dục Chứ Không Chỉ Có Truyền Tải Kiến Thức Mà Thôi

VATICAN CITY (Zenit.org). - Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến cáo rằng: các trường Đại Học sẽ không chu toàn chức năng của họ nếu như họ chỉ biết có chú trọng vào việc truyền tải tri thức mà thôi, mà lại quên bẵng đi rằng họ cũng còn có ơn gọi để giáo dục người trẻ.

Tiến Sĩ Jan Sadlak
Đức Thánh Cha đã giải thích như trên vào ngày thứ Bảy vừa qua cho các tham dự viên của cuộc hội thảo được tổ chức bởi Bộ Phụ Trách việc Đào Tạo Công Giáo (Congregation for Catholic Education), về chủ đề “Di Sản Văn Hóa và Các Giá Trị Học Đường của Đại Học Châu Âu và Những Quan Tâm Chung vào Việc Đào Tạo Cao Học Tại Âu Châu.”

Cuộc hội thảo được các thành viên đến từ 42 quốc gia tham dự, cũng như Tòa Thánh, đã từng hổ trợ cho Tiến Trình Tại Bologna, một sáng kiến được cổ võ bởi Trung Tâm Đào Tạo Cao Học Châu Âu của Tổ Chức Liên Hiệp Quốc đặc trách về Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa (hay UNESCO-CEPES).

Đức Thánh Cha nói rằng:

Các trường Đại Học, không những chỉ được yêu cầu giảng dạy bằng cách truyền tải những kiến thức về kỷ thuật và chuyên nghiệp, vốn là điều rất quan trọng, thế nhưng nhiêu đó thôi cũng vẫn chưa đủ, mà các trường Đại Học còn phải biết tự cam kết để giáo dục và đào tạo các thế hệ trẻ nữa.

Các trường Đại Học được hình thành ra là do sự yêu mến về việc học hỏi, về sự tò mò muốn biết thêm những điều mới mẽ, muốn biết thế giới là gì và con người là gì, cũng như những kiến thức dẫn tới hành động, và cùng đích là hành động để biết yêu thương.

Thế nhưng con người không thể nào tự hiểu hết chính mình một cách trọn vẹn nếu như con người bẵng quên đi Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao mà chiều kích tôn giáo về sự hiện diện của con người không thể nào bị làm ngơ được
.”

Các tham dự viên của cuộc hội thảo lần này, được tổ chức tại Vaticăn, gồm có: các bộ trưởng giáo dục, các nhân viên chính phủ, và chủ tịch của các trường Đại Học đến từ 42 quốc gia. Đại diện của Cộng Đồng Chung Châu Âu và các tổ chức quốc tế khác cũng đến tham dự.

Trong những điều được đem ra để bàn thảo, các tham dự viên cũng còn đề cập đến vai trò của các trường Đại Học trong việc hình thành nên Châu Âu và các tổ chức liên ngành, những cuộc đối thoại đa văn hóa và tôn giáo, cũng như trách nhiệm nghiên cứu khoa học và đạo đức.

Tại cuộc họp báo diễn ra tại Vaticăn vào thứ Năm qua, Tiến Sĩ Jan Sadlak, giám đốc của UNESCO-CEPES, khẳng định rằng Châu Âu có thể tự hào về sự đa dạng của Châu Lục này, và đó cũng chính là nguồn hứng khởi trong rất nhiều lãnh vực.

Ông nói: “Và tại đây chúng tôi cần nêu ra vai trò của các trường Đại Học, dưới dạng mới mẽ của nó, chính là một sự hình thành nên Châu Âu với gần một ngàn năm lịch sử mà Giáo Hội Công Giáo La Mã đóng một vai trò rất quan trọng. Thì những nhu cầu này cần phải được công khai nhìn nhận ra.”