"Vương Quốc là một ân huệcống hiến cho con người của mọi Thời Đại

VATICAN (ZENIT.org). Bài huấn đức Đức Biển Đức XVI khi gặp mặt các tín hữu trước lúc đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 20-11 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

* * *

Anh Chị Em thân mến!

Hôm nay, Chúa nhất cuối của năm phụng vụ, lễ trọng Chúa Kitô, Vua Vũ trụ, được cử hành. Từ khi truyền tin về sự sinh ra của Người, Con một Chúa Cha, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, được định nghĩa là "vua," theo nghĩa cứu thế, tức là, người thừa hưởng ngôi báu David, theo những lời các tiên tri đã hứa, trên một vương quốc không bao giờ tàn (x. Lc 1:32-33).

Vương quyền của Chúa Kitô vẫn hoàn toàn bị che giấu cho tới khi Người được 30 tuổi, trải qua trong một nếp sống bình thường tại Nadareth. Sau đó, trong đời sống công khai của Người, Chúa Giêsu khai mạc vương quốc mới, "không thuộc về thế gian này" (Ga 18:36), và Người đã thực hiện đầy đủ vương quốc này cho tới cùng với sự chết và phục sinh của Người. Khi hiện ra, sau khi phục sinh, với các tông đồ, Người nói với các ông: "Mọi quyền phép trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy" (Mt.28:18).

Quyền phép này nảy sinh từ tình yêu Thiên Chúa đã bày tỏ trọn vẹn trong hy lễ của Con Người. Vương quốc của Chúa Kitô là một ân huệ cống hiến cho người của mọi thời đại để bất cứ ai tin vào ngội lời nhập thể "không phải chết nhưng được sống muôn đời" (Ga 3:16). Vì lẽ này, chính trong sách cuối cùng Kinh thánh là sách Khải Huyền, công bố: "Ta là Anpha và Omega, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng" (22:13).

Chúa Kitô, Alpha và Omega," đó là tiêu đề của đoạn kết thúc phần thứ nhất của hiến chế mục vụ Công Đồng Vatican hai "Gaudium et Spes," phổ biến cách đây 40 năm. Trong trang xúc tích này, trang tóm tắt một vài lời của người Tôi Tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, chúng ta đọc: "Chúa là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm qui tụ mọi ước vọng của lịch sử và văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui của tâm hồn và đáp ứng mọi niềm khao khát."

Và ngài thêm:"Được sống động và tụ hợp trong Thánh Thần Ngài, chúng ta đang hành trình hướng về chung cục lịch sử nhân loại, phù hợp với ý định yêu thương của Ngài: 'Để kết thâu tất cả trong Chúa Kitô, mọi sự trên trời dưới đất' (Eph.11:10)" (Số 45).

Dưới ánh sáng qui về trung tâm của Chúa Kitô, "Gaudium et Spes" giải thích điều kiện của con người hiện thời, ơn gọi và phẩm giá của họ, cũng như những lãnh vực thuộc sự sống của họ: gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị và cộng đồng quốc tế. Đây là sứ vụ của Giáo Hội hôm qua, hôm nay và mãi mãi: loan báo và minh chứng cho Chúa Kitô, để con người, mọi người, có thể thực hiện đầy đủ ơn gọi của mình.

Sau khi đọc kinh truyền Tin, Đức Thánh Cha chào những người hành hương bằng nhiều thứ tiếng. Qua tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói:

Tôi vui mừng chào chân tình đến những người hành hương nói tiếng Tây-ban-nha hiện diện để đọc kinh Truyền Tin. Đặc biệt, hôm nay tôi chào các anh em giám mục Mexicô của tôi, các linh mục, các tu sĩ nam và nữ và các tín hữu, những người, trong Tổng Giáo phận Guadalajara, tham gia trong việc phong chân phước các vị tử đạo Anacleto Gonzalez Flores và bảy bạn hữu, và sự phong chân phước cũng của Cha Jose Trinidad Rangel Montado, Cha Anders Sole Molist, Leonardo Perez Larios, Cha Dario Acosta Zurita và Jose Luis Sanchez del Rio, những vị đã đối mặt với sự tử đạo để bênh vực đức tin Kitô hữu của mình.

Trong lễ trọng Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, đấng mà các ngài kêu cầu trong lúc cuối cùng hiến mạng sống mình, các ngài là một gương và một sự kích thích trường kỳ cho chúng ta hầu chúng ta nêu lên một bằng chứng rõ ràng của đức tin chúng ta trong xã hội ngày nay. Với những tâm tình này tôi vui lòng ban phép lành tông toà cho anh chị em và cho tất cả các tín hữu Mexicô.

Bằng tiếng Ý

Ngày mai, kính nhớ phụng vụ về lễ Đức Maria Chí Thánh Dâng Mình trong đền thờ, " người ta giữ Ngày "Pro Orantibus", nghĩa là cho những cộng đồng tu sĩ thuộc đời sống chiêm niệm. Nhân danh tất cả Giáo Hội, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những kẻ thánh hiến cuộc đời mình cho việc cầu nguyện trong nội cấm, bày tỏ một bằng chứng hùng hồn về tính ưu việt của Thiên Chúa và của Nuớc Người, tôi mời tất cả mọi người ở gần gũi với họ bằng sự nâng đỡ thiêng liêng và vật chất.

Qua tiếng Pháp:

Tôi chân tình chào những người hành hương nói tiếng-Pháp. Trong Chúa nhật này, ngày cung hiến cho những nạn nhân đường lộ, tôi giao phó cho tình yêu của Chúa tất cả những người đã chết trong những tai nạn xa lộ, cũng như nhiều kẻ bị thương và cho những gia đình của họ. Tôi mời tất cả những tài xế xe hơi lái cho cẩn thận và có trách nhiệm với các thẩm quyền hầu chiến đấu cách hiệu quả chống lại sự dữ xã hội này và giảm thiểu con số nạn nhân.

Bằng tiếng Anh:

Tôi nồng nhiệt chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Truyền Tin này. Xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh ở bên tất cả anh chị em trong lúc anh chị em lưu lại tại Roma, và xin Chúa Kitô, CXúa và Vua chúng ta, chúc lành anh chị em và gia đình anh chị em với niềm vui và sự bình an.