VATICAN (zenit.org.) Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giải thích cho các giám mục nước Cộng Hòa Czech rằng trong công việc rao giảng tin mừng của mình, Giáo Hội không tìm cách xen vào phạm vi thẩm quyền dân sự.

Khi tiếp kiến các giám mục hôm thứ Sáu 18/11, Đức Thánh Cha đã phân tích chiều kích "xã hội" của việc sống đức tin trong xứ trước kia đã theo chủ nghĩa Cộng Sản, một trong những xứ tục hóa hơn hết tại châu Âu, trong đó một số thành kiến về những tương quan giữa nhà nước vàgiáo hội vẫn còn.

Đức Thánh Cha nói với các giám mục tại Rome thực hiện cuộc thăm viếng theo lệ năm năm của các ngài. "Cộng đồng Kitô hữu là một nhóm người với những luật lệ riêng của mình, một đoàn người sống động mà, với Chúa Giêsu, hiện hữu trong thế giới để minh chứng cho sức mạnh Tin Mừng,"

Do đó, đó là một nhóm anh chị em không có mục đích nắm quyền hay lo tư lợi, nhưng họ vui mừng sống đức ái của Thiên Chúa, tức là Tình Yêu".

"Trong một bối cảnh như thế, nhà nước không khó mà công nhận trong Giáo Hội một đối tác không chút nào gây hại đến phận sự của nhà nước để phục vụ công dân".

Vì lợi ích cho mọi người.

"Thật vậy," Đức Biển Đức XVI nói tiếp, "Giáo Hội thực hiện những hoạt động của mình trong bàu khí tôn giáo, cho các tín hữu khả năng bày tỏ đức tin của mình, nhưng không xâm phạm lãnh vực chuyên môn của các thẩm quyền dân sự.

Đức Thánh Cha nói rõ rằng Giáo Hội,"với sự dấn thân tông đồ của mình, và sau đó với sự đóng góp bác ái, chăm sóc sức khỏe và giáo dục của mình, cổ võ sự phát triển xã hội trong một bàu khí tự do tôn giáo to lớn."

"Như được biết, Giáo Hội không tìm kiếm những đặc ân, nhưng chỉ sự thuận lợi để thực thi sứ vụ của mình," ngài nói. "Khi quyền này được công nhận, thực sự toàn thể xã hội được hưởng lợi."

Đức Biển Đức XVI cũng phát biểu quan niệm về tính liên đới trong sứ điệp ngài gởi hôm thứ Hai cho chủ tịch Phòng Đại Biểu Italian, nhân kỷ niệm năm thứ ba việc Đức Gioan Phaolo II thăm viếng Quốc Hội Italia.