VATICAN (Zenit.org ).- Một số ngày càng gia tăng những người không có liên quan tới một tôn giáo nào, lại chú ý tới sự sống của Giáo Hội Công Giáo, Đức Biển Đức XVI nói với những giám mục nước Cộng Hòa Czech.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra những bình luận này hôm thứ Sáu 18/11 trong một buổi tiếp kiến các giám mục, lúc kết thúc cuộc viếng thăm theo lệ năm năm của các ngài. Đức Thánh Cha đã gặp các ngài trước trong tuần này trong những lần yết kiến cá nhân.

Đức Biển Đức XVI nói "Tôi đã được thông tin về một Giáo Hội rất sống động. Giáo Hội đó cảm thấy được kêu gọi làm men trong một xã hội tục hóa, nhưng đồng thời quan tâm, thường cách hoài cổ, về sứ điệp giải phóng đòi hỏi của Tin Mừng."

Cộng Hoà Czech, một nước 10.2 triệu dân, được xem là một trong những nước tục hóa nhất trong thế giới.

Theo cuộc kiểm tra dân số 2001, người Công Giáo chiếm 26.8% dân số, người Tin Lành 2.1%, những kẻ khác 3.3%, thành phần khác chiếm 8.8%, và những người không thuộc tôn giáo nào chiếm 59%.

Đức Biển Đức XVI nói rằng trong những lần gặp gỡ của ngài với các giám chức trong xứ, ngài được nói về " con số ngày càng gia tăng các bạn đồng hương của chư huynh nói rằng họ không thuộc vào giáo hội nào hết."

Đồng thời, đức Giáo Hoàng nói thêm, những báo cáo đó tỏ cho thấy "sự quan tâm mà xã hội dân sự theo dõi sinh hoạt của Giáo Hội Công Giáo và những chương trình của Giáo Hội này."

Đức Thánh Cha nói tiếp: "Tôi tin rằng sự phá hoại vật chất và thiêng liêng của chế độ trước đã đễ những bạn đồng hương của chư huynh, tuy bây giờ họ đã tái đạt được sự tự do, với một sự ước muốn bù đắp cho thời gian đã mất, kiên quyết tiếp tục, có lẽ họ chú ý đủ đến tầm quan trọng của những giá trị thiêng liêng mà nó ban sức mạnh và tính nhất quán cho sự phát triển dân sự và vật chất."

Tình huống này "mở ra một phạm vi lớn cho sứ vụ của cộng đồng Kitô hữu, "bằng cách mời những Giáo Hội địa phương "hoan nghênh những kẻ đang tìm kiếm những động cơ thúc đẩy có giá trị cho sự sống và những quyết định hiện sinh của họ.

Cách riêng, Đức Biển Đức XVI khuyến khích sự cố gắng về "đức bác ái phổ quát" của những cộng đồng Công Giáo Czech, khi họ "cung cấp một chứng từ vững chắc lôi kéo số người không nhỏ, cũng từ thế giới văn hóa."

Đức Thánh Cha khẳng định "Đó là một dấu hy vọng để đào tạo một hàng giáo dân trưởng thành, một hàng giáo dân biết nhận lấy những trách nhiệm giáo hội của mình."