Trả lời cho thuyết cá nhân và thuyết tương đối

ROME (ZENIT.org)- Đối mặt thuyết cá nhân và thuyết tương đối, đức giáo hoàng Biển Đức XVI khơi lên sứ vụ của những kitô hữu phải đưa ra một "chủ nghĩa nhân đạo mới" được Chúa Kitô linh hứng, và sứ vụ của các viện sĩ giáo sĩ "phải chỉ Chúa Kitô " cho con người ngày nay"

Đức giáo hoàng đã gởi một sứ điệp theo chiếu hướng này cho các hàn lâm viện giáo hoàng đã họp đại hội vào ngày 15/11 trong phòng mới thượng hội đồng, tại vatican, vể chủ đề: "Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, là con người hoàn hảo và là mức độ của chủ nghĩa nhân đạo thật sự".

Đức giáo hoàng đã nhấn mạnh lợi ích của chủ đề này "vì đặc tính trung tâm và thiết yếu của nó đối với suy tư thần học như đối với kinh nghiệm đức tin của tất cả kitô hữu".

Đức giáo hoàng phó thác vào những viện sĩ khi nói: " Bởi đó cho nên tôi ngõ lời cách riêng với quí vị, hỡi những viện sĩ yêu quí và lỗi lạc, hầu khuyến khích quí vị nhiệt tình và hăng say cổ võ, mỗi người trong lãnh vực nghiên cứu và tìm tòi của mình, xây dựng chủ nghĩa nhân đạo mới này. Quí vị có nhiệm vụ đề nghị lại, với khả năng riêng của quí vị, vẻ đẹp, sự tốt lành, gương mặt thật của Chúa Kitô, trong đó mọi người được kêu gọi công nhận những nét chân chính và độc đáo nhất, kiểu mẫu để bắt chước tốt hơn. Như vậy đó là nhiệm vụ gay go của quí vị, là sứ vụ cao cả của quí vị: chỉ Chúa kitô cho con người ngày nay, bằng cách trình bày như là mức độ chân thật của sự trưởng thành và sự viên mãn nhân bản".

"Nền văn hóa hiện nay, được đánh dấu sâu xa bởi một bệnh chủ quan thường đổ ra trên một thuyết cá nhân quá khích, hay trên thuyết tương đối, đức giáo hoàng nhấn mạnh, (nền văn hóa đó) dẫn đưa những con người tới chỗ quay về giới hạn duy nhất của mình, không thấy những mục tiêu khác mà không tập trung vào cái tôi, cái tôi trở thành tiêu chuẩn độc nhất của sự đánh giá về thực tại cũng như về những sự lựa chọn cá nhân của mình.

Như vậy "con người có xu hướng "cuộn mình luôn hơn nữa trên chính mình," khép kín mình trong một tiểu vũ trụ hiện sinh nghẹt thở, ở đó không có chỗ cho những lý tưởng cao thượng được mở ra cho tính siêu việt, cho Thiên Chúa". "Ngược lại, con người nào vượt qua thuyết cá nhân của mình và không kép kín mình trong tính ích kỷ của mình, thì có khả năng nhìn cách chân chính những kẻ khác và tạo vật".

Đức Biển ĐứcXVI nói tiếp như vậy họ ý thức, về "đặc tính thiết yếu tạo vật trong sự biến hóa liên tục, đuợc kêu gọi tới một sự lớn mạnh hài hòa trong tất cả mọi chiều kích của họ, bằt đầu chính xác từ nội tâm, để tới sự thực hiện hoàn tất chương trình Đấng Sáng Tạo đã in trong nơi thẩm sâu nhất của hữu thể của họ".

Ngài nhấn mạnh: "Một số xu hướng hay là những trào lưu văn hóa có khuynh hướng để những con người trong tình trạng ấu trĩ, tuổi thơ hay tuổi lớn kéo dài. Ngược lại Lời Chúa dẫn chúng ta cách đứt khoát tới tuổi trưởng thành và mời chúng ta dấn thân hết sức mình cho một quan điểm cao thượng về ".nhân loại

Khi trưng dẫn thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô (4, 14), cũnh như trong thánh lễ ngày 18/11l vừa qua, "pro eligendo pontefice-chọn giáo hoàng" đức giáo hoàng Biển Đức còn lưu ý rằng "những môn đệ đích thật của Chúa, sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý", "cố gắng tới "tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô" (4,13)".

"Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, được Chúa Cha trao ban, trong nhân loại để phục hồi hình ảnh méo mỏ bởi sự tội, là con người hoàn hảo, mức độ một chủ nghĩa nhân đạo đích thực", đức giáo hoàng giải thích, trước khi nói tiếp bằng cách trưng dẫn mặc nhiên sách Đệ-Nhị-Luật, : "Tất cả mọi người phải đối chiếu với Người, với ân sủng trợ giúp, họ phải ra sức bằng hết con tim mình, bằng hết trí khôn mình, bằng hết sức lực mình, để thực hiện sự sống của mình trong sự viên mãn, để đáp ứng vui vẻ và nhiệt tình với ơn gọi rất cao ghi khắc trong con tim mình (x. Gaudium et Spes, 22, 22".)