CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Tin Mừng: Ga 20, 19-23.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.


Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cũng là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Tôi xin chúc tất cả anh chị em mỗi người được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội huynh đệ, một giáo xứ yêu thương và một gia đình hạnh phúc.

Mặc dù chúng ta đã làm Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần, để xin Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta sống bác ái với anh chị em, và làm chứng cho tình yêu của Đức Chúa Giê-su, nhưng tôi cũng nhân dịp ngày lễ trọng này để chia sẻ với anh chị em ít điều về bổn phận của người Ki-tô hữu.

1. Thánh Thần hướng dẫn chúng ta.

Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, của sự sáng, Ba Ngôi Thiên Chúa lập tức trở thành chủ nhân tâm hồn của chúng ta, từ đó trở về sau, chúng ta được gọi là người Ki-tô hữu, và chỉ có người Ki-tô hữu -do Đức Chúa Thánh Thần tác động- mới hiểu được vai trò làm con Chúa ngay trong cuộc sống ở trần gian này.

Bổn phận của người con Chúa không chỉ là ngày ngày đến nhà thờ dâng lễ đọc kinh, cũng không chỉ là bỏ tiền của ra xây thờ, nhưng cái quan trọng hơn chính là “ra đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng” như lời của Đức Chúa Giê-su đã dạy.

Có những người Ki-tô hữu chỉ biết Chúa ở trong nhà thờ, cho nên họ thường phê bình những hoạt động bên ngoài xã hội của anh em; có những người Ki-tô hữu chỉ biết Chúa nơi những bà con họ hàng, cho nên họ thường dửng dưng trước những người nghèo bất hạnh ngay bên cạnh họ...

Rao giảng Tin Mừng của người giáo dân thì có thể nói là “thiên hình vạn trạng” hơn cả các tu sĩ nam nữ, bởi vì chính các Ki-tô hữu là những hạt giống Tin Mừng được Đức Chúa Giê-su gieo vãi khắp cùng ngõ hẽm của xã hội trần thế, bởi vì chính người Ki-tô hữu là những tai, mắt, miệng của Giáo Hội, mà trong sinh hoạt thường ngày của họ người ta luôn nhìn thấy Giáo Hội của Chúa cách sống động, và sống động nhất chính là khi họ thực hành Lời của Chúa dạy yêu người thân cận như chính mình, đó chính là lời rao giảng Tin Mừng mạnh mẽ nhất vậy.

2. Thánh Thần là quả tim sống động.

Đức Chúa Thánh Thần không ở nơi đâu xa lạ, nhưng hằng ngày Ngài vẫn luôn ở với chúng ta để hướng dẫn, dạy dỗ và làm cho chúng ta trở nên người con tốt lành của Thiên Chúa.

Có người hỏi tôi rằng: tại sao các cha ít khi nói đến Đức Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe, mà chỉ lúc nào có dịp lễ gì có liên quan đến Thánh Thần, hay có trẻ em lãnh nhận bí tích thêm sức thì mới giảng về Đức Chúa Thánh Thần cho giáo dân nghe? Một câu hỏi để nhắc nhở chúng tôi là những mục tử, một câu hỏi để nhắc nhở chúng ta là những người Ki-tô hữu phải luôn luôn xác tín rằng: Đức Chúa Thánh Thần vẫn luôn mãi mãi ở trong tâm hồn chúng ta, chính Ngài đã thôi thúc chúng ta làm việc lành tránh điều dữ, chính Ngài hướng dẫn chúng ta biết chọn điều gì cho đẹp lòng Thiên Chúa để làm và điều gì không nên làm.

Vâng, Đức Chúa Thánh Thần có vai trò rất đặc biệt và quan trọng trong đời sống của người Ki-tô hữu, Chính Ngài được Đức Chúa Giê-su xin Đức Chúa Cha ban xuống cho các Tông Đồ để mở ra trí huệ cho các ngài, chính Ngài đã kiện toàn và mở mang Giáo Hội ở trần gian, chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay.

Đức Chúa Thánh Thần là quả tim trong thân thể, Đức Chúa Thánh Thần là cái bánh lái của con thuyền, thân xác không có quả tim là thân xác không có sự sống, thuyền không bánh lái là thuyền trôi nỗi trên biển không định hướng, đời sống của người Ki-tô hữu nếu không có Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì chỉ là một cái mả tô vôi, hoặc chỉ là một con thuyền lênh đênh trôi vật vờ trong biển khổ của trần gian đầy cạm bẩy của cám dỗ.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày sinh nhật của Giáo Hội – lễ Hiện Xuống- chúng ta cầu xin cho Giáo Hội luôn lắng nghe lời dạy bảo và hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội luôn trở nên ánh sáng của muôn dân; chúng ta cũng xin Đức Chúa Thánh Thần ở mãi với mỗi người trong chúng ta, dù ở đâu, làm gì và trong cương vị nào, chúng ta cũng cầu xin Ngài hướng dẫn, để chúng ta trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, của Đức Chúa Ki-tô Phục Sinh, để khi mọi người nhìn thấy việc chúng ta làm, lời chúng ta nói đều phù hợp với đức ái của Tin Mừng, thì họ sẽ nhận ra Đức Chúa Giê-su đang ở trong chúng ta vậy.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info