11. Linh hồn không màng đến chuyện suy niệm thì không cần ma quỷ kéo họ xuống hỏa ngục, họ tự mình sẽ đi xuống (hỏa ngục).

(Thánh Teresa of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info