15. Đức Chúa Giê-su lấy ân sủng và đức hạnh châu báu để tô điểm linh hồn chúng ta, chúng ta thuộc về các thiên thần phụng thờ Ngài.

(Thánh nữ Agnes)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info