9. Nhờ bí tích Thánh Thể chúng ta trở thành máu thịt của Ngài, Ngài cũng trở thành máu thịt của chúng ta.

(Thánh Leo I)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info