38. KHÉO NHẠO ẨN SĨ

Nước Tề có một vị ẩn sĩ tên là Điền Trung.

Một ngày nọ, Khuất Cốc người nước Tống đi thăm ông ta, cố ý trêu chọc nói:

- “Tôi nghe nói ông đã lánh xa nhân thế, phong cách cao thượng, tiết khí sáng ngời, không cậy nhờ người khác để sống khiến cho moị người bội phục, tôi là người biết trồng bầu nậm, có một trái bầu nậm lớn rắn chắc như đá, vỏ dày không xoang, muốn tặng cho ngài để bày tỏ lòng kính trọng”

Điền Trung nói:

- “Bầu nậm có thể là quý và có thể dùng đựng đồ vật, mà trái bầu nậm của ngài không thể cắt ra thì không thể đựng đồ vật, cũng không thể dùng để đựng rượu, thì trái bầu nậm này hoàn toàn không có tác dụng gì cả.”

Khuất Cốc nói:

- “Đúng vậy, tôi thì muốn đem đồ vô dụng ấy vứt đi, giống như ngài ẩn cư nơi đây không nhờ người khác để sống, và đối với nước nhà hoàn toàn không có tác dụng chi cả, chuyện ngài cùng với trái bầu nậm rắn chắc này có phải là hai dạng hay không?”

( Hàn Phi Tử )

Suy tư 38:

Các vị ẩn sĩ trong rừng sâu xa lánh phố xá đô thị người người đông đúc để tìm cho mình một chốn yên tĩnh, để cho tâm hồn dễ dàng thanh thoát, đó là những người đã thấu đáo thế sự thăng trầm. Nhưng đối với những người coi chuyện đời là trên hết, thì các vị ẩn sĩ chính là những người vô dụng, không giúp ích cho ai cả.

Các vị ẩn tu ở trong Giáo hội công giáo thì lại khác, các ngài (rất ít người) được ơn soi sáng vào trong rừng sâu, trong hoang địa để sống đời chiêm niệm, và trước mặt Thiên Chúa thì họ không phải là những người vô dụng, trái lại, chính họ là những gốc rễ cái của cây cổ thụ là Giáo hội, chính các ngài đã bám sâu vào trong đất, để cho cành cây ra hoa ra lá chính là các nhà truyền giáo, các dòng tu hoạt động mở mang Nước Chúa, được dồi dào phong phú lên thêm.

Chúng ta cũng là những vị ẩn tu giữa đời, nếu chúng ta biết làm cho thành thị trở thành sa mạc, biết làm cho đời sống xô bồ trở thành yên tĩnh của rừng sâu, hoặc nói như triết lý võ đạo thì tĩnh trong động và động trong tĩnh, để không những thắng mình mà còn chế ngự được người khác, cũng có nghĩa là chúng ta dùng đời sống nội tâm của mình kết hợp với Thiên Chúa để dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có sự yên tĩnh trong tâm hồn.

Đó chính là nền tảng của ơn thánh và là cuộc sống của ẩn sĩ rồi vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info