11. Ngài thường được yêu, nhưng không thường bị chiếm hữu.

(Thánh Lawrence of Brindisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info